Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

SIVÁNANDA-KÉZIKÖNYV A MEDITÁCIÓHOZ: ELŐSZÓ

A meditáció a jóga gyakorlásának lényege, annak legfőbb eszköze és végső célja is egyben. Ez a könyv a meditáció jógikus ösvényének, a rádzsa jógának klasszikus megközelítését ismerteti. Ez a tudomány réges-régi időkből származik, és tanítók és tanítványok töretlen hagyományvonalán keresztül öröklődik nemzedékről nemzedékre. E könyv azzal a céllal született, hogy az olvasó érdeklődését felkeltse a meditáció időtlen gyakorlata iránt, és az olvasót összekösse a világ talán legrégebbi, az idő próbáját kiálló spirituális hagyományával.

A rádzsa jógatudománya óriási és átfogó. A könyvben található ismeretek a klasszikus rádzsa jógahagyományán alapulnak, és Szvámí Sivánanda, a modern idők egyik legnagyobb jógamestere, valamint egyik közvetlen tanítványa, Szvámí Visnu-dévánanda közvetlen megtapasztalásainak fényében kerülnek bemutatásra. Mindkét mester annak szentelte életét, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a jógát. Egyszerű szavakkal fogalmazták meg a jóga bonyolult tudományát, így az a mindennapi életből vett példák, történetek és anekdoták révén élettel telt meg. Világossá, lényegre törővé és gyakorláscentrikussá tették a jógát, a tanításokat azonban soha nem engedték felhígítani. Szvámí Visnu-dévánanda, akit Mestere az ötvenes évek második felében Nyugatra küldött jógát tanítani, egész életében azért harcolt, hogy ugyanúgy megtartsa a jóga tudományának tisztaságát és mélységét, ahogyan  ő  a  Himalájában  kapta  tanítójától. Az egyszerűség és a hitelesség ötvözetében rejlik ennek a két nagy tanítónak a zsenialitása, és ez a magyarázata tanításaik népszerűségének is, mind a keleti, mind a nyugati világban

Szvámí Visnu-dévánanda életművének alábbi, rövid összefoglalása remélhetőleg közvetíti azt a szellemiséget, amellyel felvállalta a Mestere által rábízott küldetés megvalósítását.
1957-ben Szvámí Sivánanda azt mondta neki:

„Menj Nyugatra! Az emberek várnak.”

Ezzel az egyetlen instrukcióval, a zsebében lapuló tízrúpiás bankjeggyel, illetve tanítójába vetett óriási hitével és vasakaratával felvértezve indult el Sivánanda észak-indiai, Risíkésben lévő ásramjából (spirituális elvonulóhelyéről), hogy Srí Lankán, Indonézián, Japánon és Hongkongon keresztül vezető hosszú utazását követően megérkezzen a nyugati világba. Bárhol terjesztette is a jóga tanításait, lelkesedése és határtalan energiája rengeteg embert megérintett. 1957 őszén érkezett San Franciscóba, és a gyanakvó bevándorlási hivatalnoknak elmagyarázta, hogy azért jött az Egyesült Államokba, hogy jógát tanítson. Végül azért engedték be Amerikába, mert az ifjú jógi meggyőző demonstrációként egy teljes sáskaállást (egy haladó jógaászanát) mutatott be a hivatalnok íróasztalán. Ez volt a kezdete annak a történetnek, mely harmincöt évig tartott, és melynek során megalapította a Sivánanda Jóga Védánta Központot, a világ egyik legnagyobb jógaszervezetét. Ez a hálózat több mint negyven jógaközpontot és ásramot fog össze világszerte. Szvámí Visnu-dévánanda 1959-ben megírta a Teljes illusztrált jógakönyvet, melyből több millió példányt adtak el, és máig a klasszikus jógakönyvek közé tartozik.

1969-ben megalapította a True World Ordert (Igazságos Világrend), egy nemzetközi szervezetet, melynek az a célja, hogy támogassa a világbékét és a népek, vallások és kultúrák közötti kölcsönös megértést. Megtanult kis repülőgépet vezetni, és számtalan békemissziót hajtott végre. Miközben saját életét veszélyeztetve átrepült a világ veszélyes pontjai felett, virágokat és a békére felszólító szórólapokat dobált a háborús övezetekbe és a vitatott határterületekre. Békemissziója során átrepült Belfast, a Szuezi-csatorna és Nyugat-Pakisztán fölött is 1971-ben, 1983-ban pedig a berlini falat repülte át nyugatról keletre.

1969-ben Szvámí Visnu-dévánanda a nyugati világban elsőként indított el jógaoktatói tanfolyamot. Ettől kezdve több ezer oktatót képeztek és képeznek mind a mai napig. 1979-ben megírta második könyvét, Meditáció és mantrákcímmel, azzal a céllal, hogy „eloszlassa a meditáció körül felmerült bizonytalanságokat”.

Ebben a könyvben összefoglalta a meditáció ôsi tudományáról, a mantrákról és a jóga négy klasszikus útjáról: a dnyána jógáról (a tudás jógája), a bhakti jógáról (az egyetemes szeretet jógája), a rádzsa jógáról (az önuralom jógája) és a karma jógáról (az önzetlen cselekvés jógája) gyűjtött ismereteit. Szvámí Visnu-dévánanda 1993-ban, Indiában hagyta el földi testét, egy rendkívüli és eseményekben gazdag élet végén. Egész életét küldetésének szentelte, nevezetesen annak, hogy a Nyugaton terjessze, a hazájában pedig újjáélessze a jóga tudományát. A Nemzetközi Sivánanda Jóga Védánta Központok az egész világon folytatják munkáját, és annak szentelik működésüket, hogy eredeti szellemiségében, tisztaságában és egyszerűségében tanítsák a jógát.

A Sivánanda Jóga Védánta Központokban több mint harmincöt éve tanítanak meditációt kezdőknek és haladóknak. A központok munkatársai páratlan tapasztalatot szereztek ennek az átfogó tudománynak az átadásában azok számára, akik komolyan érdeklődnek a meditáció iránt, de csak részleges ismeretekkel rendelkeznek a tradicionális módszerekről. A jóga népszerűségének növekedésével egyre nagyobb igény merült fel egy világos és egyszerű könyv iránt, amely kimondottan a meditáció tudományát helyezi előtérbe. Ennek a könyvnek az a célja, hogy megismertesse a meditáció tudományát azokkal, akik kevés vagy semmilyen előzetes ismerettel nem rendelkeznek, és segítse őket a meditáció gyakorlásában. A meditációt ugyanakkor nem elkülönült módszerként mutatja be, amely gyors megoldást nyújt a stressz és a mindennapi élet feszültségeinek megszüntetésére, hanem egész életmódot jelentő gyakorlatok központi elemeként. E könyv megírásának nehézsége abban állt, hogy egyszerű és hatékony módszerként mutassuk be a meditációt,  amely segít minket a külső és belső harmónia elérésében. Felhívjuk azonban az olvasó figyelmét arra a tényre, hogy a meditációban elérhető siker egyenesen arányos a gyakorlásba fektetett erőfeszítéssel.

***

VÁRUNK SZERETETTEL AZ ÉV MINDEN NAPJÁN A NEKED VALÓ JÓGÁVAL:

„A Jóga gyakorlásával megnő az energiád, az életerőd, az élethosszod és az egészséged szintje.” – Szvámí Sivánanda

„Bárki jógázhat, nem számít, mennyi idős, milyen vallású, milyenek az anyagi és egyéb körülményei. Fiatal vagy öreg, beteg vagy egészséges – mindenkinek hasznára válhat ez az évezredes tudomány.”  – Szvámí Visnu-dévánanda

Látogass el a FACEBOOK oldalunkra is, ahol folyamatos friss híreket és tanításokat olvashatsz a jógával kapcsolatban.