Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

 

SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY

Közhasznú szervezetünket, a Spirituart Jóga Alapítványt 1996. február 8-án jegyezte be a Fővárosi Bíróság

Az Alapítvány Célja

 • A lakosság testi és lelki egészségének javítása a jóga, a jógaterápia, az ájurvéda megismertetésén, gyakorlásán valamint természetgyógyászati és kiegészítő orvosi tevékenységen keresztül.
 • A betegségekkel, egészségi problémákkal küzdő emberek segítése egészségük visszanyerésében, megtartásában, állapotuk javításában a jóga, a jógaterápia és az ájurvéda, mint komplementer medicina segítségével.
 • A jógaterápia és az ájurvéda elveinek terjesztése ismeretterjesztő előadások tartásával, kiadványok szerkesztésével és kiadásával.
 • A nyugati orvostudomány és a keleti gyógymódok közötti híd képzése a holisztikus és integratív szemlélet felhasználásával.
 • A legrászorultabb rétegek (nyugdíjasok, diákok, stb.) számára kedvezményekkel lehetővé tenni az Alapítvány rendezvényein, tanfolyamain való részvételt.
 • A gyermekek, fiatalok harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődésének segítése a jóga és az ájurvéda eszközeivel.
 • A jóga magasabb szintjeit gyakorlók számára az ehhez szükséges feltételek biztosítása az Alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében.
 • Szvámí Sivánanda mester szellemi örökségének népszerűsítése.
 • India kultúrájának általános ismertetése.
 • Az Alapítvány és a munkájában résztvevők tevékenysége tükrözzön olyan, a jógafilozófiából ismert értékeket, mint az élet feltétlen tisztelete, a béke, a szeretet, a harmónia, a türelem és tisztelet az eltérő nézetekkel szemben és együttérzés a szenvedőkkel.
 • A fenti célok megvalósításához személyi és tárgyi feltételek biztosítása, amely több lépcsőben – az Alapítvány pénzügyi lehetőségeivel összhangban – valósul meg.

 

SIVÁNANDA JÓGAKÖZPONT

Az alapítvány formai keretét a Sivánanda Jógaközpont adja.

Az indulásnál egyetlen kincsünk a Sivánandatól származó jógaismeret volt. E magból nőtt ki néhány év alatt az ország egyik legjelentősebb jógaközpontja. A kezdeteknél egyszerre kellett mindent csinálni: helyet bérelni, alaptanfolyamot vezetni, pénzt gyűjteni jógaközpontunkra, és képezni a jövő jógaoktatóit. Rövid időn belül minden érdeklődő számára tudtunk programokat kínálni kezdőtől az oktatói szintig. Az elmúlt időben több mint 850 tanfolyamot tartottunk és az egymást követő egyéves időtartamú jógaoktatói képzésekből 2023. októberben már a 44. évfolyamot indítottuk el.

Lelkes munkánk támogatókat, szimpatizánsokat és céljainkért tenni tudó embereket gyűjtött körénk.

FÉNY JÓGATERÁPIÁS KÖZPONT

2017 szeptemberétől a Sivananda Jógaközpont épületében működik a Fény Jógaterápiás Intézet  (FJI)  is, melynek célja az ájurvéda és a jóga terápiásvonatkozásainak megismertetése, népszerűsítése. Ennek érdekében jógaterapeuta képzéseket, jógaterápiás tanfolyamokat, egyéb jógaoktatói továbbképzéseket, műhelyeket (workshopokat), tisztító elvonulásokat szervez.

A Fény Jógaterápiás Intézet jógaterapeuta- és jógaoktató továbbképző tanfolyamai az Yoga Alliance International által akkreditáltak. Az oktatást orvosok, jógaterapeuták, vezető jógaoktatók végzik.

Az FJI működését biztosító, 2015-ben alapított Magyar Jógaterápiás és Ájurvéda nonprofit Alapítvány 2020-ban beolvadt a Sprituart Jóga Alapítványba. Így a spirituális tevékenység, a tradicionális jóga oktatás Sivánanda Mester tanításaira épülve, kiegészült a jóga és ájurvéda terápiás aspektusainak tanításával.

A Spirituart Jóga Alapítvány komplex tudástára lett a jóga és az ájurvéda minden aspektusának.

A Spirituart Jóga Alapítvány adatai:

Bejegyzési szám: Fővárosi Törvényszék Pk.61454/1995/4
Az Alapítvány magyar neve: Spirituart  Jóga Alapítvány
Az Alapítvány Székhelye: 1028 Budapest, Szegfű u. 2.
Az Alapítvány Fióktelepe: 2508 Pilisszentlélek-Esztergom, Hunyadi J.u. 67.
Az Alpítvány adószáma: 18079492-1-41
Az Alapítvány bankszámlaszáma: 16200106-11604543
IBAN számunk: HU84 1620 0106 1160 4543 0000 0000

Éves beszámolók

A Spirituart Jóga Alapítvány éves beszámolói a lenti pdf fájlokra kattintva tekinthetők meg.

PK_742_Beszamolo_2021.pdf

×