Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

SIVÁNANDA JÉZUSRÓL

„Jézus palesztinai zsidóként született, Mária és József gyermekeként. Szerény volt és alázatos. Egész életén át olyan feddhetetlen maradt, mint egy gyermek. Türelmes volt, jóságos és könyörületes. Habár Palesztinában prédikált, jógi volt Ő, minden szempontból.

 

Tárt karokkal fogadta és magához ölelte a vétkeseket, a lenézetteket és megtisztította őket. Vigaszt nyújtott számukra, enyhítette szenvedésüket és békét teremtett lelkükben. Felemelte az elesettet, nyugalmat és megkönnyebbülést adott a megtört szívűeknek.

 

Utolsó útján Jeruzsálembe néhány jámbor asszony Jézus elé vitte gyermekeit, hogy áldja meg őket. Jézus aznap már sokat tanított és nagyon elfáradt, ezért a tanítványok nem akarták a gyermekeket hozzáengedni. Jézus azonban így szólt: – Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert ilyeneké a mennyország. És szeretettel magához ölelte az ártatlan gyermekeket és megáldotta őket.

 

Jézus számára az Isten volt a szerető Atya. Iránta és embertársai iránt érzett szeretetét így fejezte ki. – Bízz Istenben. Szeresd Őt egész szíveddel, lelkeddel, minden gondolatoddal és erőddel. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Istenszereteted embertársaid szeretetében nyilvánul meg. Ez Jézus központi tanítása.

 

Jézus az egész világot tanította. Próféta volt, és Megváltó. A Hegyen elhangzott prédikációi nem szólnak másról, mint a helyes életvezetésről. A Jama – Nijama fogalmak mögött lévő etikai követelményekről, vallási gyakorlatokról, Lord Buddha nyolc pontba szedett tanításáról. Csodálatos, lelkesítő és megindító.

 

Az utolsó vacsora meglepetése, Jézus megmossa követői lábát, majd így szólt: – Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.

 

Az Úr Krisna is megmosta vendégei lábát. Az Istenek megtestesülései, és más erős lelkületűek gyakran tettek ilyet. Nem kéne követned ezeknek a nagyszerű emberek példáját? Lord Krishna, aki három világ ura volt, örömét lelte abban, hogy vendégei lábát mosta. Nem kéne neked is alázatot tanulnod? Milyen büszkévé, és önfejűvé váltál! Büszkeség, és hiúság önt el, ha egy kis házat, autót vásárolsz vagy csak egy kicsivel több pénz van a zsebedben. Mindenekfölött állónak képzeled magad, öntelten lépdelsz és lekezelsz másokat. Túl sokat képzelsz magadról, túl nagyra tartod az életben elért eredményeidet. Vedd észre, amikor hivatali beosztásod kialakított benned egyfajta szolgalelkűséget, és a félelmet, hogy elveszíted a pozíciódat.

 

Krisztus üzenete örök: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A Mennyei Királyság benned van. Az Ő akarata teljesül mind a földön, mind a mennyekben. Ne aggódj, keresd az Ő Királyságát, és minden megadatik néked. Ő az út, az igazság és a fény, melyet minden embernek követnie kell.

 

Jézus példát mutatott, hogyan győzhető le az ördög a jóság által. Élete csendes, mégis fenséges, hősies tanúságtétel a legeltökéltebb ellenállással, üldöztetéssel és félreértésekkel szemben. Példaképül szolgál, hogy az őszinte kereső hogyan állhat ellen a kísértésnek lelki fejlődése útján. Spirituális értelemben, már jóval a keresztre feszítés végső drámáját megelőzően Jézus önként keresztre feszítette magát, megsemmisítvén önvalója alsóbb régióját, majd tiszta, isteni életet élt.

 

Nem áldozhatsz egyszerre Istennek, és Mammonnak, mondotta. Más szavakkal, vesd le, és vedd fel! Szabadulj meg a múló világ anyagias kötelékeitől, válaszd helyette Atman örökérvényű spirituális értékeit.

 

Így mutatta nekünk Krisztus azt az utat, melyen nincs sem bűn sem bánat.”

Részlet Szvámí Sivánanda: Lord Jesus cimű írásából fordította Panta László

Hasonló tanításokat ide kattintva olvashatsz.

***

VÁRUNK SZERETETTEL AZ ÉV MINDEN NAPJÁN A NEKED VALÓ JÓGÁVAL

„A Jóga gyakorlásával megnő az energiád, az életerőd, az élethosszod és az egészséged szintje.” – Szvámí Sivánanda

„Bárki jógázhat, nem számít, mennyi idős, milyen vallású, milyenek az anyagi és egyéb körülményei. Fiatal vagy öreg, beteg vagy egészséges – mindenkinek hasznára válhat ez az évezredes tudomány.”  – Szvámí Visnu-dévánanda

Látogass el a FACEBOOK oldalunkra is, ahol folyamatos friss híreket és tanításokat olvashatsz a jógával kapcsolatban.