Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

JÓGAOKTATÓI HALADÓ KÉPZÉS

hjot

JÓGAOKTATÓI HALADÓ KÉPZÉS

Ősi bölcsek időtlen tudásával lehet itt találkozni. Lehet, hogy a korok változnak, de az emberi személyiséget alkotó alaptulajdonságok időtlenek. Egyszóval itt fogalmazódnak meg a válaszok a testi jógagyakorlás és az emberi lét miértjeire. E képzések izgalmas és önmagunk megismerésére, rejtett belső világunk felfedezésére ösztönző ismereteket adnak, melyek egy boldogabb élethez vezethetnek.

A 300 órás Haladó Jógaoktató Képzés NEM csak jógaoktatóknak szól, MODULJAI külön-külön is látogathatók.

A képzés célja

A Haladó Jógaoktató Képzés (HJOK) kiváló fejlődési lehetőség a jógatudás és gyakorlás elmélyítésére a 200 órás MJSZ által elismert jógaoktatói oklevéllel rendelkezők számára. A képzés egy éves időtartamú. A képzés egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész képzést elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.

Nem csak oktatóknak

A HJOK egyes moduljain olyan jógázók és jógaoktatók is részt vehetnek ismeretszerzési céllal a szabad helyek erejéig, akik csak egy vagy több modul ismereteit szeretnék elsajátítani. Ők az adott modul elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak. Számukra ez haladó képzésnek minősül.

Online részvétel

A képzés különlegessége, hogy online is részt lehet venni egyes moduljain, mint a Jóga filozófia alapoktól a felsőfokig, a Védánta filozófia és a Jóga anatómia és fiziológia képzések.

ONLINE RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • A fent említett képzések óráit lehet végig online formában hallgatni, kivétel a vizsga,  az csakis személyesen tud megvalósulni.
 • Az online résztvevőknek a képzés teljes összegének befizetése után, UTÁNVÉTTEL küldjük meg a modulhoz szükséges tananyagot/könyvet (az Anatómia képzés kivételével, ezt e-mailben is meg tudjuk osztani).

 

HJOK Oktató oklevél feltételei

A Haladó Jógaoktató Képzés (HJOK) résztvevői illetve a Védánta és Rádzsa jóga modul résztvevői, amennyiben rendelkeznek a 200 órás MJSZ által elismert jógaoktatói oklevéllel, jelentkezhetnek Védánta Jógaoktató illetve Rádzsa Jógaoktató cím megszerzésére is. Ez esetben, ezekből a tantárgyakból emelt szinten kell szóban és írásban is vizsgát tenniük.

A képzés tematikája

A képzés olyan tematikával és óraszámmal készült, hogy a már meglévő 200 órás jógaoktató oklevéllel együtt megfeleljen a Nemzetközi és a Magyar Jógaoktatók Szövetségének 500 órás oktatói minimum követelményeinek.

A képzés időpontja, helyszíne és részei

A teljes HJOK első képzési napja: 2024. április 18. (csütörtök) 18:00 – 21:30 

 • A képzés egyéves időtartamú, havi három foglalkozással, csütörtökönként illetve hétvégén.
 • Az alábbi modulok online indulnak: Jógafilozófia, Védánta, Anatómia, A szádhana elmélete és gyakorlata.
 • A kontakt foglalkozások helyszíne: Sivánanda Jógaközpont, Budapest II. Szegfű u. 2. (bejárat a Galóca u. felől) A 61-es villamos hűvösvölgyi végállomásától gyalog 8 percre vagy a 64,164, 257-es buszokkal 2 megálló.
 • Három hétvégi foglalkozás is a képzés része: szombaton és vasárnap reggel 9.00-tól 17.00-ig a jógaközpontunkban/online.
 • Sivánanda Ásramban 10 napos Hatha Jóga Pradípiká Jógatábor Pilisszentléleken: A képzésnek része a pilisszentléleki ásramunkban eltöltött jógatábor, melynek témája a hatha-jóga fontos alapművének, a Hatha Jóga Pradípikának feldolgozása elméletben és gyakorlatban.

A 2024/2025 ÓRARENDET a jelentkezés után e-amilben küldjük meg.

A Sivánanda haladó jógaoktató képzés moduljai és óraszámai

Téma   Óraszám
1. Jógafilozófia alapoktól a felsőfokig képzés 44
2. A végső kérdések filozófiája, Védánta filozófia 44
3. Hatha Jóga Pradípiká 10 napos tábor a Sivánanda Ásramban 152
4. Jóga anatómia és fiziológia 20
5. A szádhana elmélete és gyakorlata 20
6. A jóga titkos nyelve-Szanszkrit nyelvi alapok 20
Összesen   300

A Haladó Jógaoktató Képzés tematikája modulok szerint:

JÓGA FILOZÓFIA ALAPOKTÓL A FELSŐFOKIG KÉPZÉS

Oktató: Omkāra (Veres András) vezető jógaoktató

 • A jógafilozófia alapjai
 • Patandzsali Jóga Szútráinak és a kommentárok tanulmányozása
 • A jóga nyolc lépcsőjének részletes tanulmányozása a szútrák alapján
 • A meditáció sikerét megalapozó feltételek ismerete a szútrák alapján
 • Az elme rejtélyes működése és uralmának elsajátítása a szútrák alapján

MODUL DÍJA: 79.000,- Ft

A VÉGSŐ KÉRDÉSEK FILOZÓFIÁJA, VÉDÁNTA FILOZÓFIA

Oktató: Ditz Dóra vezető jógaoktató

 • India hat filozófiai iskolája
 • Mit értünk Védánta filozófia alatt
 • A Védánta filozófia tanulmányozásának eszközei
 • Szvámí Sivananda: Móksa Gítá című művének tanulmányozása
 • A Védánta filozófia teljes fogalomrendszere
 • A Védák Mahá Vákjáinak értelmezése és ismerete

MODUL DÍJA: 79.000,- Ft

HATHA JÓGA PRADÍPIKÁ 10 NAPOS JÓGATÁBOR A SIVÁNANDA ÁSRAMBAN

Oktatók: Ánandí (Dr. Hovanecz Anikó) és Ananta (Varró Zoltán) vezető jógaoktatók

 • A hatha jóga fontos alapművének, a Hatha Jóga Pradípikának feldolgozása elméletben és gyakorlatban.
 • Első rész: Ászanák ismertetése és gyakorlása
 • Második rész: A hat testtisztító gyakorlat (satkarmák) és légzőgyakorlatok (pránájámák) ismertetése és gyakorlása
 • Harmadik rész: Mudrák és bandhák ismertetése és gyakorlása
 • Negyedik rész: A tudatfeletti állapotokkal (szamádhi) kapcsolatos tanítások
 • Napi kétszeri meditáció
 • Napi kétszeri kírtana (mantra éneklés). A kírtana hatása az érzelmekre. A kírtana gyakorlás hatékonyságához szükséges mentális hozzáállás
 • A vegetárius étkezés mélyebb értelmezése

 

Fontos: Amennyiben a teljes Haladó Jógaoktatói Képzésre jelentkezésed időpontjában már betelt a tábor, akkor ezt a modult a következő év júniusában induló táborban tudod elvégezni (itt a helyed már előre biztosított lesz).
Ebből a tantárgyból a tábort követően tudsz vizsgázni, majd megkapni az okleveled.

MODUL DÍJA: 185.000,- Ft

JÓGA ANATÓMIA ÉS FIZIOLÓGIA

Oktató: Dr. Bús Gábor

 • Az ászanák, pránájámák és a meditáció hatásmechanizmusai az ember élettani működésére.
 • A fenti gyakorlatok kapcsolatai az emberi test rendszereivel, különös tekintettel az idegrendszerre és a belső elválasztású mirigyekre.
 • A jóga gyakorlás kedvező hatásainak kialakulása élettani szempontból.
 • Az egészségi szempontok figyelembevétele saját gyakorlásnál és az oktatásban.

MODUL DÍJA: 42.000,- Ft

A szádhana elmélete és gyakorlata

Oktatók: Omkāra (Veres András) vezető jógaoktató

Azokat a sikeres jóga (szádhana) gyakorlási technikákat szeretnénk átadni, amelyekkel Szvámí Sivánanda világhírű tanítókat tudott képezni elméletben és gyakorlatban egyaránt.
Minden az írások szerinti módon, egységes rendszerben végrehajtott jógagyakorlást SZÁDHANÁNAK nevezünk.
A modul alapját Szvámí Sivánanda szádhanával kapcsolatos írásai képezik.
A jógagyakorlás sikerének titka évezredek óta a rendszerbe foglalt, integrált gyakorlás, ahol az előírt technikák gyakorlási módja az alábbi feltételek mindegyikét kielégítik:
1. Hosszú időn keresztül
2. Megszakítás nélkül
3. Hittel
4. Odaadással

MODUL DÍJA: 42.000,- Ft

A JÓGA TITKOS NYELVE – SZANSZKRIT NYELVI ALAPOK

Oktató: Körtvélyesi Tibor, a Buddhista Főiskola szanszkrit nyelvtanára

 • Ismerkedés a jóga nyelvével, a szanszkrittal
 • A szanszkrit abc megismerése
 • Mantrák és a spirituális írások verseinek helyes kiejtése

MODUL DÍJA: 42.000,- Ft

Jógaközpont tagság

A haladó oktatói képzés résztvevői a képzés ideje alatt automatikusan jógaközpont tagsági kártyát kapnak, az ezzel járó kedvezményekkel együtt.

Öltözet

A foglalkozásokon kényelmes, szabad mozgást biztosító ruha ajánlott, lehetőleg fehér színben.

Hiányzások

A képzés jellegéből adódóan a hiányzást lehetőleg kerülni kell. A HJP jógatáborból nem lehet hiányozni. A jógaközpontban tartott órák esetében legfeljebb hat foglalkozásról lehet igazoltan hiányozni. (Egy foglalkozás 4 órás, 6 foglalkozás = 6 x 4 óra, azaz 24 óra)

A vizsga

Előfeltételek a vizsgához:

 • A hiányzások fentiekhez igazodó betartása
 • Képzési díj teljes összegű rendezése
 • A képzési (alább ismertetett) segédeszközök meglétének bemutatása

A vizsga menete:

 • Írásbeli vizsga – 50 kérdés, 3 óra 30 perc a rendelkezésre álló idő
 • Gadzsánanam, Sivánanda Fohász vagy a Mahá-mritjundzsaja mantra éneklése/elmondása szanszkrit nyelven kívülről
 • Gyakorlati vizsga – kihúzott tétel alapján

Várható vizsgaidőpont: 2023. március 5-6.

A teljes képzés költsége egyben

390.000,- Ft/fő
melyből jelentkezéskor kérünk 50.000,- Ft regisztrációs díjat befizetni, a jelentkezés ezzel válik érvényessé. A fennmaradó 340.000,- Ft egy összegben fizetendő 2024. április 18-ig.

FIGYELEM! KORAI FIZETÉSI KEDVEZMÉNY 2024. MÁRCIUS 15-IG: 350.000,- FT/FŐ
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG:

Három részletben fizetve összesen 420.000.- Ft/fő:

 • 50.000,- Ft regisztrációs díj a jelentkezéskor fizetendő.
 • Az ezen felüli első részlet azaz 200.000,- Ft  2024. április 20-ig,
 • a második részlet 95.000,- Ft 2024. október 14-ig,
 • a harmadik részlet 75.000,- Ft 2024. december 14-ig fizetendő.

 

FONTOS Tudnivalók:

 • A regisztrációs díj összegét, az 50.000.- Ft-ot nem áll módunkban visszafizetni, csak akkor, ha a képzés a szervezők hibájából nem indul el.
 • A Sivánanda jógaközpont aktív jógaoktatói 20% kedvezményt kapnak a képzésdíjból. (egyösszegű és részletfizetés esetén is)
 • Akik nem a Sivánanda Jógarendszerben szerezték a 200 órás jógaoktatói oklevelüket, azoknál még feltétel egy Sivánanda alaptanfolyam INGYENES elvégzése, befejezve legkésőbb a Hatha Jóga Pradípiká 10 napos jógatábor megkezdéséig.
 • Alapos, írásban megfogalmazott indokok alapján, a Sivánanda Jógaközpont vezetője egyedi elbírálás alapján engedélyezheti a HJOK két év alatti elvégzését. Ez esetben a két évet évenkénti teljes modulokra kell szétszedni és a fizetés a modulokra vonatkozó árak alapján történik. A képzést lezáró vizsgákat a második év végén érvényes vizsgaszabályok szerint kell tenni.

 

Vizsgadíj

A fenti árak tartalmazzák a vizsgadíjat. A pótvizsgadíj 30.000 Ft. újracsatlakozási díj (korábbi képzésről): 50.000 Ft

A lemondás feltételei

A lemondással kapcsolatos feltételeket ide kattintva találod.

Szállás biztosítása a jógaoktatói képzés alatt

A jógaközpont szükség esetén 3.500,- Ft/éj áron szállást biztosít jógamatracon történő alvással, melyet előre kérünk jelezni.

A haladó jógaoktatói oklevél megszerzéséhez csak a teljes képzésre lehet jelentkezni, annak anyagi vonzataival együtt.

A képzés egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész képzést elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.

A képzési díjon kívüli költségek

Jóga Szútrák tananyag (ingyenes)

0 Ft

Hatha Jóga Pradípiká tananyag (ingyenes)

0 Ft

Védánta filozófia tananyag (ingyenes)

0 Ft

Szanszkrit tananyag (ingyenes)

0 Ft

Jóga, az elme és a test harmóniája c. könyv

kb. 3.300 Ft

Kírtana CD, vagy hivatalosan letöltött mp3 fájl

kb. 2.500 Ft

 

Fenti kiadványokból csak a Jógaközpontban megvásárolt eredeti példányokat fogadjuk el.

JELENTKEZÉS

A leírás melletti Haladó Jógaoktató Képzés eseményre kattintva tudsz jelentkezni a képzésre. Várunk szeretettel!

AUM Namah Sivája – Namaszté – Hari AUM – Haré Krisna – Szat Nam – AUM

AKTUÁLIS KÉPZÉSEK

2024.04.25.79.000Ft

Védánta filozófia képzés (44 órás) ONLINE

VÉDÁNTA FILOZÓFIA KÉPZÉS A Védánta filozófia képzésen az igazság végső...
Részletek megtekintése
2024.05.06.60.000Ft

JÓGAFILOZÓFIA alapok modul 27 órás (akár ONLINE is)

Jógafilozófia alapok modul (akár ONLINE is) A Jógafilozófia modul a...
Részletek megtekintése
2024.05.06.320.000Ft

JÓGAOKTATÓI alapképzés májusban

JÓGAOKTATÓI alapképzés 2024. május 6-án indul a 45. Jógaoktatói alapképzésünk,...
Részletek megtekintése
2024.05.18.42.000Ft

JÓGA ANATÓMIA ÉS FIZIOLÓGIA KÉPZÉS ONLINE (20 órás)

JÓGA ANATÓMIA ÉS FIZIOLÓGIA KÉPZÉS A jóga anatómia és fiziológia...
Részletek megtekintése
2024.09.19.42.000Ft

SZANSZKRIT nyelvi alapok (20 óra)

Ezen a tanfolyamon a jóga titkos nyelvével a szanszkrittal ismerkedünk. A...
Részletek megtekintése
2024.10.12.42.000Ft

A szádhana elmélete és gyakorlata képzés – ONLINE

A SZÁDHANA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA ONLINE A modul célja: Azokat...
Részletek megtekintése