Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

JÓGAOKTATÓI HALADÓ KÉPZÉS

hjot

JÓGAOKTATÓI HALADÓ KÉPZÉS

Ősi bölcsek időtlen tudásával lehet itt találkozni. Lehet, hogy a korok változnak, de az emberi személyiséget alkotó alaptulajdonságok időtlenek. Egyszóval itt fogalmazódnak meg a válaszok a testi jógagyakorlás és az emberi lét miértjeire. E képzések izgalmas és önmagunk megismerésére, rejtett belső világunk felfedezésére ösztönző ismereteket adnak, melyek egy boldogabb élethez vezethetnek.

A 300 órás Haladó Jógaoktató Képzés NEM csak jógaoktatóknak szól, MODULJAI külön-külön is látogathatók.

A képzés célja

A Haladó Jógaoktató Képzés (HJOK) kiváló fejlődési lehetőség a jógatudás és gyakorlás elmélyítésére a 200 órás MJSZ által elismert jógaoktatói oklevéllel rendelkezők számára. A képzés egy éves időtartamú. A képzés egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész képzést elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.

Nem csak oktatóknak

A HJOK egyes moduljain olyan jógázók és jógaoktatók is részt vehetnek ismeretszerzési céllal a szabad helyek erejéig, akik csak egy vagy több modul ismereteit szeretnék elsajátítani. Ők az adott modul elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak. Számukra ez haladó képzésnek minősül.

Online részvétel

A képzés különlegessége, hogy online is részt lehet venni egyes moduljain, mint a Jóga filozófia alapoktól a felsőfokig, a Védánta filozófia és a Jóga anatómia és fiziológia képzések.

ONLINE RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • A fent említett képzések óráit lehet végig online formában hallgatni, kivétel a vizsga,  az csakis személyesen tud megvalósulni.
 • Az online résztvevőknek a képzés teljes összegének befizetése után, UTÁNVÉTTEL küldjük meg a modulhoz szükséges tananyagot/könyvet (az Anatómia képzés kivételével, ezt e-mailben is meg tudjuk osztani).

 

COVID-19 Járványhoz való alkalmazkodásunk

 1. A jelen COVID helyzet alatt ennek a képzésnek az alkalmait online is el lehet látogatni.
 2. Amennyibe a rendelkezések engedélyezik a személyes jelenlétet, akkor személyesen is találkozhatunk.

Mindenkit bíztatunk a személyes megjelenésre, aki megteheti, hiszen a fejlődéshez a tiszta, spirituális rezgések illetve az előadó személyes jelenléte pótolhatatlan. Természetesen aki messze lakik és nem tud jelen lenni fizikailag, annak az online oktatás még mindig jobb, mint a semmilyen.

HJOK Oktató oklevél feltételei

A Haladó Jógaoktató Képzés (HJOK) résztvevői illetve a Védánta és Rádzsa jóga modul résztvevői, amennyiben rendelkeznek a 200 órás MJSZ által elismert jógaoktatói oklevéllel, jelentkezhetnek Védánta Jógaoktató illetve Rádzsa Jógaoktató cím megszerzésére is. Ez esetben, ezekből a tantárgyakból emelt szinten kell szóban és írásban is vizsgát tenniük.

A képzés tematikája

A képzés olyan tematikával és óraszámmal készült, hogy a már meglévő 200 órás jógaoktató oklevéllel együtt megfeleljen a Nemzetközi és a Magyar Jógaoktatók Szövetségének 500 órás oktatói minimum követelményeinek.

A képzés időpontja, helyszíne és részei

A teljes HJOK első képzési napja: 2023. április 20 (csütörtök) 18:00 – 21:30 

 • A képzés egyéves időtartamú, havi három foglalkozással, csütörtökönként illetve hétvégén.
 • Az alábbi modulon online indulnak: Jógafilozófia, Védánta, Anatómia, Bhagavad Gítá.
 • A foglalkozások helyszíne: Sivánanda Jógaközpont, Budapest II. Szegfű u. 2. (bejárat a Galóca u. felől) A 61-es villamos hűvösvölgyi végállomásától gyalog 8 percre vagy a 64,164, 257-es buszokkal 2 megálló.
 • Három hétvégi foglalkozás is a képzés része: szombaton és vasárnap reggel 9.00-tól 17.00-ig a jógaközpontunkban/online.
 • Sivánanda Ásramban 10 napos Hatha Jóga Pradípiká Jógatábor Pilisszentléleken: A képzésnek része a pilisszentléleki ásramunkban eltöltött jógatábor, melynek témája a hatha-jóga fontos alapművének, a Hatha Jóga Pradípikának feldolgozása elméletben és gyakorlatban.

A 2023/2024 ÓRARENDET a jelentkezés után e-amilben küldjük meg.

A Sivánanda haladó jógaoktató képzés moduljai és óraszámai

Téma   Óraszám
1. Jógafilozófia alapoktól a felsőfokig képzés 44
2. A végső kérdések filozófiája, Védánta filozófia 44
3. Hatha Jóga Pradípiká 10 napos tábor a Sivánanda Ásramban 152
4. Jóga anatómia és fiziológia 20
5. A Bhagavad Gítá végső üzenete 20
6. A jóga titkos nyelve-Szanszkrit nyelvi alapok 20
Összesen   300

A Haladó Jógaoktató Képzés tematikája modulok szerint:

JÓGA FILOZÓFIA ALAPOKTÓL A FELSŐFOKIG KÉPZÉS

Oktató: Omkāra (Veres András) vezető jógaoktató

 • A jógafilozófia alapjai
 • Patandzsali Jóga Szútráinak és a kommentárok tanulmányozása
 • A jóga nyolc lépcsőjének részletes tanulmányozása a szútrák alapján
 • A meditáció sikerét megalapozó feltételek ismerete a szútrák alapján
 • Az elme rejtélyes működése és uralmának elsajátítása a szútrák alapján

MODUL DÍJA: 75.000,- Ft

A VÉGSŐ KÉRDÉSEK FILOZÓFIÁJA, VÉDÁNTA FILOZÓFIA

Oktató: Ditz Dóra vezető jógaoktató

 • India hat filozófiai iskolája
 • Mit értünk Védánta filozófia alatt
 • A Védánta filozófia tanulmányozásának eszközei
 • Szvámí Sivananda: Móksa Gítá című művének tanulmányozása
 • A Védánta filozófia teljes fogalomrendszere
 • A Védák Mahá Vákjáinak értelmezése és ismerete

MODUL DÍJA: 75.000,- Ft

HATHA JÓGA PRADÍPIKÁ 10 NAPOS JÓGATÁBOR A SIVÁNANDA ÁSRAMBAN

Oktatók: Sarasvatī (Keserű Aranka) és Ananta (Varró Zoltán) vezető jógaoktatók

 • A hatha jóga fontos alapművének, a Hatha Jóga Pradípikának feldolgozása elméletben és gyakorlatban.
 • Első rész: Ászanák ismertetése és gyakorlása
 • Második rész: A hat testtisztító gyakorlat (satkarmák) és légzőgyakorlatok (pránájámák) ismertetése és gyakorlása
 • Harmadik rész: Mudrák és bandhák ismertetése és gyakorlása
 • Negyedik rész: A tudatfeletti állapotokkal (szamádhi) kapcsolatos tanítások
 • Napi kétszeri meditáció
 • Napi kétszeri kírtana (mantra éneklés). A kírtana hatása az érzelmekre. A kírtana gyakorlás hatékonyságához szükséges mentális hozzáállás
 • A vegetárius étkezés mélyebb értelmezése

MODUL DÍJA: 140.000,- Ft

JÓGA ANATÓMIA ÉS FIZIOLÓGIA

Oktató: Hegedüs Edina – Nárájaní vezető oktató

 • Az ászanák, pránájámák és a meditáció hatásmechanizmusai az ember élettani működésére.
 • A fenti gyakorlatok kapcsolatai az emberi test rendszereivel, különös tekintettel az idegrendszerre és a belső elválasztású mirigyekre.
 • A jóga gyakorlás kedvező hatásainak kialakulása élettani szempontból.
 • Az egészségi szempontok figyelembevétele saját gyakorlásnál és az oktatásban.

MODUL DÍJA: 39.000,- Ft

A BHAGAVAD GÍTÁ VÉGSŐ ÜZENETE

Oktatók: Omkāra (Veres András) vezető jógaoktató

“Legyen bár elfoglalva földi teendőinek végzésével, aki rendszeresen tanulmányozza a Gítát szabaddá lesz. Boldogan él az a világban. A Karma nem köti őt. Minden szent zarándokhely, mint Prajag és egyéb helyek, ott alakulnak ki, ahol a Gítá fellelhető, és ahol a Gítát olvassák.” – Gítá Mahátmija (Gíta dicsősége)

 • A Bhagavad Gítá rövid kerettörténete, jelentősége.
 • A II. és XVIII. párbeszédek részletes tanulmányozása és magyarázata.
 • Hogyan használjuk a Bhagavad Gítát a hétköznapi életünk helyes irányba való terelésére.
 • Hogyan kezeljük szerettünk elvesztését, illuzórikus vágyainkat, aggodalmainkat és félelmeinket, valamint a depressziót, a zavarodottságot, a dühöt… stb.
 • Ki vagyok ÉN és hogyan lehetek boldog a világban?

MODUL DÍJA: 39.000,- Ft

A JÓGA TITKOS NYELVE – SZANSZKRIT NYELVI ALAPOK

Oktató: Körtvélyesi Tibor, a Buddhista Főiskola szanszkrit nyelvtanára

 • Ismerkedés a jóga nyelvével, a szanszkrittal
 • A szanszkrit abc megismerése
 • Mantrák és a spirituális írások verseinek helyes kiejtése

MODUL DÍJA: 39.000,- Ft

Jógaközpont tagság

A haladó oktatói képzés résztvevői a képzés ideje alatt automatikusan jógaközpont tagsági kártyát kapnak, az ezzel járó kedvezményekkel együtt.

Öltözet

A foglalkozásokon kényelmes, szabad mozgást biztosító ruha ajánlott, lehetőleg fehér színben.

Hiányzások

A képzés jellegéből adódóan a hiányzást lehetőleg kerülni kell. A HJP jógatáborból nem lehet hiányozni. A jógaközpontban tartott órák esetében legfeljebb hat foglalkozásról lehet igazoltan hiányozni. (Egy foglalkozás 4 órás, 6 foglalkozás = 6 x 4 óra, azaz 24 óra)

A vizsga

Előfeltételek a vizsgához:

 • A hiányzások fentiekhez igazodó betartása
 • Képzési díj teljes összegű rendezése
 • A képzési (alább ismertetett) segédeszközök meglétének bemutatása

A vizsga menete:

 • Írásbeli vizsga – 50 kérdés, 3 óra 30 perc a rendelkezésre álló idő
 • Gadzsánanam, Sivánanda Fohász vagy a Mahá-mritjundzsaja mantra éneklése/elmondása szanszkrit nyelven kívülről
 • Gyakorlati vizsga – kihúzott tétel alapján

Várható vizsgaidőpont: 2023. március 5-6.

A teljes képzés költsége egyben

350.000,- Ft/fő
melyből jelentkezéskor kérünk 50.000,- Ft regisztrációs díjat befizetni, a jelentkezés ezzel válik érvényessé. A fennmaradó 280.000,- Ft egy összegben fizetendő 2023. április 20-ig.

FIGYELEM! KORAI FIZETÉSI KEDVEZMÉNY 2023. MÁRCIUS 15-IG: 315.000,- FT/FŐ
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG:

Három részletben fizetve összesen 385.000.- Ft/fő:

 • 50.000,- Ft regisztrációs díj a jelentkezéskor fizetendő.
 • Az ezen felüli első részlet azaz 165.000,- Ft  2023. április 20-ig,
 • a második részlet 95.000,- Ft 2023. október 14-ig,
 • a harmadik részlet 75.000,- Ft 2023. december 14-ig fizetendő.

 

FONTOS Tudnivalók:

 • A regisztrációs díj összegét, az 50.000.- Ft-ot nem áll módunkban visszafizetni, csak akkor, ha a képzés a szervezők hibájából nem indul el.
 • A Sivánanda jógaközpont aktív jógaoktatói 20% kedvezményt kapnak a képzésdíjból. (egyösszegű és részletfizetés esetén is)
 • Akik nem a Sivánanda Jógarendszerben szerezték a 200 órás jógaoktatói oklevelüket, azoknál még feltétel egy Sivánanda alaptanfolyam INGYENES elvégzése, befejezve legkésőbb a Hatha Jóga Pradípiká 10 napos jógatábor megkezdéséig.
 • Alapos, írásban megfogalmazott indokok alapján, a Sivánanda Jógaközpont vezetője egyedi elbírálás alapján engedélyezheti a HJOK két év alatti elvégzését. Ez esetben a két évet évenkénti teljes modulokra kell szétszedni és a fizetés a modulokra vonatkozó árak alapján történik. A képzést lezáró vizsgákat a második év végén érvényes vizsgaszabályok szerint kell tenni.

 

Vizsgadíj

A fenti árak tartalmazzák a vizsgadíjat. A pótvizsgadíj 30.000 Ft. újracsatlakozási díj (korábbi képzésről): 50.000 Ft

A lemondás feltételei

A lemondással kapcsolatos feltételeket ide kattintva találod.

Szállás biztosítása a jógaoktatói képzés alatt

A jógaközpont szükség esetén 2.800,- Ft/éj áron szállást biztosít jógamatracon történő alvással, melyet előre kérünk jelezni.

A haladó jógaoktatói oklevél megszerzéséhez csak a teljes képzésre lehet jelentkezni, annak anyagi vonzataival együtt.

A képzés egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész képzést elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.

A képzési díjon kívüli költségek

Jóga Szútrák tananyag (ingyenes)

0 Ft

Hatha Jóga Pradípiká tananyag (ingyenes)

0 Ft

Védánta filozófia tananyag (ingyenes)

0 Ft

Szanszkrit tananyag (ingyenes)

0 Ft

Jóga, az elme és a test harmóniája c. könyv

kb. 3.300 Ft

Kírtana CD, vagy hivatalosan letöltött mp3 fájl

kb. 1.000 Ft

 

Fenti kiadványokból csak a Jógaközpontban megvásárolt eredeti példányokat fogadjuk el.

JELENTKEZÉS

A leírás melletti Haladó Jógaoktató Képzés eseményre kattintva tudsz jelentkezni a képzésre. Várunk szeretettel!

AUM Namah Sivája – Namaszté – Hari AUM – Haré Krisna – Szat Nam – AUM

AKTUÁLIS KÉPZÉSEK

2023.04.20.350.000Ft

Haladó Jógaoktató Képzés (egy éves)

HALADÓ JÓGAOKTATÓ KÉPZÉS Ősi bölcsek időtlen tudásával lehet itt találkozni....
Részletek megtekintése
2023.04.20.75.000Ft

JÓGA FILOZÓFIA ALAPOKTÓL A FELSŐFOKIG KÉPZÉS (44 órás)

Jóga filozófia alapoktól a felsőfokig képzés Várunk szeretettel a Patandzsali Rádzsa...
Részletek megtekintése
2023.04.27.75.000Ft

Védánta filozófia képzés (44 órás) ONLINE

VÉDÁNTA FILOZÓFIA KÉPZÉS A Védánta filozófia képzésen az igazság végső...
Részletek megtekintése
2023.05.08.50.000Ft

JÓGAFILOZÓFIA alapok modul 30 órás (akár ONLINE is)

Jógafilozófia alapok modul (akár ONLINE is) A Jógafilozófia modul a...
Részletek megtekintése
Jógaoktatói alapképzés
08máj
Akció!
2023.05.08. 250.000Ft

JÓGAOKTATÓI alapképzés májusban

JÓGAOKTATÓI alapképzés 2023. május 8-án indul a 43. Jógaoktatói alapképzésünk,...
Részletek megtekintése
2023.05.21.39.000Ft

JÓGA ANATÓMIA ÉS FIZIOLÓGIA KÉPZÉS (20 órás)

JÓGA ANATÓMIA ÉS FIZIOLÓGIA KÉPZÉS A jóga anatómia és fiziológia...
Részletek megtekintése
2023.06.23.2023.07.02.Legkedvezőbb ár: 129.000Ft

Hatha Jóga Pradípiká tábor

KEDVEZMÉNY AKTÍV JÓGAOKTAÓINKNAK Jógaoktatóink minden jógafoglalkozást önzetlen szolgálatként (karma jóga)...
Részletek megtekintése
2023.09.16.39.000Ft

Bhagavad Gítá alapok modul 21 órás (akár ONLINE is)

Bhagavad Gítá alapok modul (akár ONLINE is) A Bhagavad Gítá...
Részletek megtekintése
2023.09.21.39.000Ft

SZANSZKRIT nyelvi alapok (20 óra)

Ezen a tanfolyamon a jóga titkos nyelvével a szanszkrittal ismerkedünk. A...
Részletek megtekintése
2023.10.14.39.000Ft

A BHAGAVAD GÍTÁ VÉGSŐ ÜZENETE KÉPZÉS 20 órás ONLINE

A BHAGAVAD GÍTÁ VÉGSŐ ÜZENETE ONLINE A Bhagavad Gítá végső...
Részletek megtekintése