Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

Sivánanda adventi kalendárium

Szvámi Sivánanda tanításait gyűjtöttük össze az Advent szentségének megélésehez minden egyes napra. 

Spirituális útkeresők számára, akiknek a Cél felé vezető úton, mely a Szanszára (születés és halál körforgása) sötétjén át vezet, szükségük lesz Fényre, mellyel legyőzik az Út nehézségeit; éberségük fenntartásához, a kísértések legyűréséhez és útjuk lendületes folytatásához szükségük lesz Erőre; ahhoz pedig, hogy a hibákat elkerüljék, a megkülönböztetés tüzének lobogását megőrizzék és saját lényegi természetüket felismerjék, szükségük lesz Bölcsességre.

December 1 – A Fény benned van

„Légy mindig becsületes. Soha ne térj le a becsület útjáról. Húzd ki magad bátran. Légy merész. Légy rettenthetetlen. Gyakorold az Igazságot. Hirdesd mindenütt.
Menetelj előre a spirituális úton. A fény benned van. Szegezd elmédet az Úrra. Öld meg magadban az önzést és a büszkeséget. Fejleszd az együttérzést és a testvéri szeretetet. Szeress mindenkit. Életed így lesz teljes.
Uralkodj érzékeid felett. Imádkozz buzgón, őszinte hittel és odaadással. Sziklaszilárd meggyőződéssel higgy Isten létezésében és a spirituális gyakorlatok hatékonyságában. Légy alázatos és egyszerű. Így éred el a halhatatlanságot.”

December 2 – Légy jó, tégy jót

„Ezért ragaszkodás nélkül, cselekedd mindig azt, amit meg kell tenni; mert aki ragaszkodás nélkül cselekszik, az eléri Legfelsőbbet.” – Gítá III.19.

Amikor a jóság gondolata az ember lényének szerves részévé válik, akkor semmilyen hátsó szándéka nem lesz többé. Mérhetetlen örömöt jelent számára, hogy másokat szolgálhat, másokkal jót tehet. Az önzetlen szolgálat különös örömmel és Ánandával ajándékoz meg.

Terjeszd ki lényedet. Tisztítsd meg a szíved. Élj az önzetlen szolgálat igaz szellemében. Minden másodpercben az eszményi életért és annak céljáért élj. Ekkor és csakis ekkor fogod felismerni az önzetlen szolgálat valódi magasztosságát. Kívánom, hogy az önzetlen szolgálat által tettrekész Jógiként ragyogj! Kívánom, hogy legyen részed az örökkévaló múlhatatlan boldogságában!

December 3 – Lásd meg az ÉN-t mindenkiben

„Légy kedves és együttérző. Légy tiszta és szelíd. Légy nyájas és szeretetteljes. Légy egyszerű. Légy megértő. Légy barátságos a szegényekhez. Élj közöttük. Szolgáld őket. Vidítsd fel őket, amikor nehézségek alatt nyögnek. Élj egyszerű módon. Lásd meg az ÉN-t mindenkiben. Töröld ki elmédből a különbözőség gondolatát. Tekints mindenkire egyenlően.

Ne használj kemény szavakat. Ne használj ki másokat. Ne pazarold az energiádat hiábavaló fecsegésre, világi pletykálkodásra. Mondj le minden kötődésedről.”

December 4 – Légy mindig vidám

„Légy vidám és boldog. Elég a depresszióból és búbánatból! Semmi sem olyan fertőző, mint a rosszkedv. Azonnal űzd el a depresszió és búskomorság érzését vizsgálódással, isteni énekekkel, imával, Pránájámával, egy kiadós sétával a szabadban és az ellentétes érzelem, vagyis az öröm érzésének felidézésével.

Egész életed egy áldást jelentsen mások számára. Érezd, hogy minden csupa fény és Boldogság. Ne hagyd, hogy az elme a külső tárgyakat lássa. Gyűjtsd össze szétszórt sugarait. Fejleszd ki a figyelem erejét. Fordulj érdeklődéssel az érdektelen tárgyak és eszmék felé. A mentális gyengeségek hamar megszűnnek. Az elme egyre erősebbé válik.”

December 5 – Légy becsületes

„A boldogság a jótettekből származik, a szenvedés a rosszakból. Minden tettnek következménye van. Ha nincs tett, nincs következmény sem. A becsület az a menedék, amelyet az Úr lábainál el kell érni. A becsület által minden véghez vihető.

Tartózkodj attól, hogy bármely teremtményt megbánts gondolatban, szóban vagy tettben. Légy kedves és adakozó. Légy széles látókörű. Szenteld magad az Igazságnak. Szabadítsd meg magad a haragtól, gyűlölettől, rosszindulattól.

Tanítóidat, feljebbvalóidat és az idősebbeket tisztelettel és odaadással szolgáld. Imádd az Istenségeket őszinte hittel. A gonosz emberekkel légy kedves. Nagyszerű érdemekre és hírnévre teszel szert most és mindig.”

December 6 – Fejleszd erényeidet

„Fejleszd ki erényeidet. Építs fel jó szokásokat. Cselekedj jót. Meditálj rendszeresen. Próbálj mindig Istenben élni. Minden hibád, rossz gondolatod és gyengeséged azon nyomban megsemmisül.

Ne dédelgess vágyakat a szívedben. Barátsággal közeledj mindenkihez. Ölelj magadhoz mindenkit. Szeress mindenkit. Fejleszd alkalmazkodóképességedet és az önzetlen szolgálat szellemét, és lopd be magad mindenki szívébe fáradhatatlan szolgálattal, s így lásd meg Őt mindenkiben.

Felejtsd el a látszólagos neveket és formákat. Érezd és lásd az Úr Krisnát mindenben, minden percben. Legfelsőbb Béke, Boldogság és Halhatatlanság lesz a jutalmad.”

December 7 – Tégy úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy ők tegyenek veled

„A természet minden jelenségét egyetlen fontos törvény, az ok és okozat, vagyis a Karma törvénye igazgatja. Ez a törvény tartja fenn az Univerzum belső egyensúlyát és ésszerű rendjét. Egyetlen jelenség sem bújhat ki e törvény hatalma alól.

Az ok benne rejlik az okozatban, az okozat pedig az okban. Az okozat hasonló az okhoz. A világ ezen az alapvető, létfontosságú elven alapszik. Ez a törvény kikerülhetetlen és megváltoztathatatlan.

Minden cselekedet óhatatlanul visszahat rád ugyanolyan erővel és előjellel. Ha jót teszel egy másik emberrel, igazából saját magadon segítesz. Mert nem létezik más, csak az ÉN. „Átmaivédam Szarvam”  (minden csak az ÉN) a Srutikban és Upanisadokban található legfontosabb tanítás. A jócselekedet azonos erővel és előjellel fog visszatérni hozzád. Örömöt, boldogságot hoz majd rád.”

December 8 – Törekedj szüntelen

„Ne sóvárogj a világ tárgyai után. Kapaszkodj inkább erősen az Istenbe vetett hitbe. Törekedj szüntelen. Elméd így megtisztul. Soha ne bántsd meg a másik embert sem gondolatban, sem szóban, sem tettben. Mindig jót és kedveset tégy. Rázz le magadról minden nyomorúságot és bánkódást. Merülj el a nyugalomban és a csendben. Legfelsőbb béke és örök boldogság lesz a részed.

Semmisítsd meg az elme ugrándozását a Vivéka, a folyamatos meditáció és a Brahmá Vicsára (az Átmán utáni vizsgálódás) segítségével. Szenteld figyelmedet az önzetlen szolgálatnak és Isten imádatának. A legfelsőbb örömöt éred el.”

December 9 – Beszélj kimérten

„Irányítgasd elmédet hozzáértő módon, szelíden. Gondolkodj helyesen és tisztán. Fegyelmezd a beszéd szervét. Beszélj kedvesen, halkan és igazul. Légy a kimért szavak embere.

Légy alázatos, és mentálisan borulj le minden lény előtt. Érezd az Isteni Jelenlétet mindenütt. Hagyd a hiúságot, büszkeséget, képmutatást. Ne sérts meg senkit, sem gondolatban, sem szóban vagy tettben. Mindig jót és kedveset cselekedj. Eléred a Legfelsőbb Békét és örök boldogságot.

Hangold szívedet az Úrra a napi buzgó és őszinte imádkozással. Légy alázatos és egyszerű. Gyakorold az erkölcsösséget. Fejleszd az elégedettséget. Idd a lélek üdvösségét.”

December 10 – Tekints egyenlőként mindenkire

„Tekints egyenlőként mindenkire. Hagyj fel a fölösleges, száraz beszélgetéssel. Tanulj meg bölcs lenni. Hited legyen megingathatatlan az Isteni Névben. Énekeld az Úr Nevét. Érezd mindenütt a Jelenlétét.

Ne bátortalanodj el a nehézségektől. Türelmesen álld őket. Fordítsd elmédet Isten felé. Járj úgy, mint egy spirituális oroszlán. Rázd le a vágyak kötelékeit. Fejlessz ki olyan tulajdonságokat, mint együttérzés, béke, megbocsátás, tolerancia, stb. Elkerülhetetlenül szert teszel majd a legmagasabb rendű tudásra és Üdvösségre.

Imádkozz szüntelenül a Mindenható Úr kegyéért. Emelkedj felül a világi élet hagyományos előítéletein. Oszlasd el a tudatlanság felhőtakaróját a Dnyána Szúrja, a Tudás Napjának segítségével. Helyezd magad feltétel nélkül az Úr kezeibe. Békében lesz részed.”

December 11 – Ne keresd a kifogásokat

„Ne sértődj meg jelentéktelen dolgokon. Fejlessz ki egy szerethető, szeretetteljes természetet és alkalmazkodóképességet. Ismerd be hibáidat, ha mások szembesítenek velük. Javítsd ki őket, és köszönd meg annak, aki rájuk mutatott, mert csak így fejlődhetsz a spirituális úton és a meditációban.

Tarts önvizsgálatot. Tekints magadba. Próbálj megszabadulni a hibáidtól. Ez az igazi Szádhana. Le kell vetkőznöd minden gyengeséget. Sok régi rossz szokást kell megsemmisítened. Szabadulj meg a kifogások keresésének hibájától, és követelőző természetedtől.

Gyakorold rendszeresen a Dzsapát, Kirtant, meditációt, a Gítá és Rámájana tanulmányozását. Fogadj Brahmacsarját és Maunát. Igy eléred a Legfelsőbbet.”

December 12 – A haragot szeretettel tartsd féken

„A harag tönkreteszi a fizikai test idegrendszerét, és mély, tartós lenyomatot hagy az asztráltestben. Az asztráltestből sötét nyilak lövellnek ki. Egy erőteljes dühroham komoly gyulladást eredményez az asztráltestben. Felméred tehát, milyen szörnyű következményekkel jár, ha dühöngesz?

Ne ess áldozatul a haragodnak. Uralkodj rajta a szeretet, megbocsátás, együttérzés, önvizsgálat és mások tiszteletben tartásának erejével.

Szegezd elmédet az Úr lótuszlábaira, miközben kezeidet a munkának szenteled. Gyakorlással előbb-utóbb minden sikerülni fog. A fizikai munka automatikussá, mechanikussá vagy ösztönössé válik. Elméd nem mozdul az Úr lótuszlábaitól. Akkor is elérheted Istent, ha a világban élsz.”

December 13 – Élj egyszerű életet

„Élj egyszerű módon. Gondolataid legyenek magasztosak. Légy istenhívő. Hirdesd az Igazságot. Szeress mindenkit. Saját én-edet lásd mindenkiben. Minden vállalkozásodban légy becsületes. Életedet és az Önmegvalósítást sikerre viszed.

Soha ne aggódj semmi miatt. Légy mindig vidám. Használd mindig a józan eszedet és értelmedet. Elméd legyen mindig kiegyensúlyozott. Fordítsd elmédet Isten felé. Énekeld a Nevét. Szomjazd a Látványát. Élj őszinte szívvel. Az Isteni Kegyelem hamar utolér.

Fejlessz eltökélt szándékot és vasakaratot. Minden eszköz a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy bölccsé válj. Szenteld magad szorgalmasan a cél elérésének, és indítsd be a belső motort. Törekedj. Küzdj. Lobbanj szenvedélyes lángra. Valósítsd meg Önmagad.”

December 14 – Az élet nagyon értékes

„Sem a születés, sem a tanulás nem tesz valakit jó emberré. Csak ha a jellemed jó, akkor válik belőled jó ember. Aki elveszíti jellemét, maga is elveszett. A jó jellem spirituális fejlődéshez vezet.

Az élet nagyon értékes. Élj a Gítá tanításainak szellemében, és dolgozz elvárások és önzés nélkül. Gondold azt, hogy te vagy Nimitta (eszköz) az Úr Nárájána kezében. Hamar jógi válik belőled. Maradj folytonos egységben Istennel, miközben a kezeid szüntelenül tevékenykednek, akár Bahúrúpi, aki egy férfi állóképességével és egy nő dinamikájával rendelkezett. Igy egyszerre két dologra is képes leszel koncentrálni (Istenre a mantra által és a feladatodra). Hamar eggyé válsz az Úrral.”

December 15 – Ismerd meg a Törvényt

„Semmi sem történik anélkül, hogy ne lenne mögötte egy valós, határozott ok. Minden az ok-okozat törvénye szerint történik. Ez a törvény meglehetősen titokzatos. Ezért mondja azt az Úr Krisna: „Gahana Karmanó gatih” – Titokzatos a cselekvés természete. A természet minden fizikai és mentális ereje az ok-okozat eme lenyűgöző törvényének engedelmeskedik. A Törvény és a Törvény-alkotó egyek.

Változtathatsz a gondolataidon és a szokásaidon, és új személyiséget építhetsz fel magadnak. Becsületes ember, igazi szent válhat belőled, ha erényes tetteket hajtasz végre és Isteni gondolatokat élvezel. Amikor szert teszel az Önvaló ismeretére, akkor megpihenhetsz a saját lényegi Természetedben. Egy leszel a Törvény-alkotóval, s ekkor az ok-okozat törvénye rád már nem lesz hatással. Ekkor elmondhatod, hogy meghódítottad a Természetet.”

December 16 – Élj fegyelmezett módon

„Te vagy az egész világ igazi ura vagy kormányzója. Senkitől sem függesz. Hagyj el minden szorongást, félelmet, aggodalmat. Pihenj meg a Békében. Gyakorold mindenkor az Átman imádatát. Élj fegyelmezetten. Formáld a jellemedet. Fejlessz ki nemes és erényes tulajdonságokat. Légy becsületes, és mindig mások javáért tevékenykedj. Fordulj odaadással tanítód felé. Fejleszd ki a koncentráció erejét.

Szabadulj meg a testi vágytól, egoizmusodtól, haragodtól, önzésedtől, büszkeségedtől stb. Eléred a Csitta Suddhit, a szív megtisztulását. Kifinomult, isteni érzések jelennek majd meg benned. Amikor eltűnik az érzékek tárgyai utáni vonzalom és ragaszkodás, akkor fog felderengeni az Önvaló tudása. A Legfelsőbb társaságát élvezheted.”

December 17 – Ragaszkodj egy Guruhoz

“Fejleszd a megbocsátást. Hagyj fel a hiábavaló fecsegéssel. Tanulmányozd a szent könyveket. Tartsd magad a nyílt őszinteséghez, önmegtartoztatáshoz, ártatlansághoz és higgadtsághoz, ha a szenvedés vagy öröm, nyereség vagy veszteség stb. ellentétpárjai utolérnek. Soha ne árts egyetlen lénynek sem.

Légy türelmes, tégy szert vasakaratra és fáradhatatlan kitartásra. Ragaszkodj egy helyhez, egy spirituális tanítóhoz, egy módszerhez, egy Jóga rendszerhez. Csak ez vezethet pozitív sikerhez.

A depresszió és búskomorság érzését azonnal űzd el vizsgálódással, isteni énekekkel, imádsággal, az AUM zengetésével, Pránájámával, egy kiadós sétával a szabadban és az ellentétes érzelem, azaz az öröm érzésének felidézésével. Próbálj boldog maradni minden körülmények között, és mindig csakis örömöt sugározz a körülötted lévő emberekre.”

December 18 – Hallgasd a bölcsek Szatszangját

“Légy őszinte a szívedben. Ne akard megragadni a név és hírnév árnyait. Ezek csak délibábok. Egyszerű vibrációk a levegőben. Senki sem szerezhet magának örök hírnevet Májá anyagi síkján. Ne törődj a kicsinyes, múlandó dolgokkal. Csakis az időtlen Valósággal foglalkozz.

Szolgálj csendben szüntelenül, magadban Isten gondolatával és bhávával (odaadó, szeretetteljes hozzáállás). Soha ne morogj vagy zúgolódj, míg másokat szolgálsz. Keresd a lehetőséget a szolgálatra. Soha ne hagyj ki egyetlen alkalmat sem. Te magad teremts alkalmakat. Teremtsd meg az önzetlen szolgálat területét. Légy rendszeres a dzsapa (mantra ismétlés), kírtana (mantra éneklés) és meditáció gyakorlásában, a Bhagavad Gítá és Rámájana tanulmányozásában. Uralkodj az érzelmeiden. Tarts maunát (csend) és brahmacsarját (önmegtartóztatás). Keresd a kapcsolatot a bölcsekkel és szentekkel. A jutalmad a Legfelsőbb Öröm lesz.”

December 19 – Törekedj szüntelen

„Ne sóvárogj a világ tárgyai után. Kapaszkodj inkább erősen az Istenbe vetett hitbe. Törekedj szüntelen. Elméd így megtisztul. Soha ne bántsd meg a másik embert sem gondolatban, sem szóban, sem tettben. Mindig jót és kedveset tégy. Rázz le magadról minden nyomorúságot és bánkódást. Merülj el a nyugalomban és a csendben. Legfelsőbb béke és örök boldogság lesz a részed.

Semmisítsd meg az elme ugrándozását a Vivéka (helyes megkülönböztetés), a folyamatos meditáció és a Brahmá Vicsára (az Átmán utáni vizsgálódás) segítségével. Szenteld figyelmedet az önzetlen szolgálatnak és Isten imádatának. A legfelsőbb örömöt éred el.”

December 20 – Elszántan ragaszkodj az elhatározásaidhoz

„Légy mindig vidám, és aggodalmaidat mosollyal űzd el. Kövesd a helyes életvitel alapelveit. Légy mértéktartó az evésben, ivásban, alvásban, szórakozásban és minden másban. Istenbe vetett hited legyen sziklaszilárd.

Hallgattasd el az áradó érzelmeket és a fortyogó gondolatokat. Ne hagyd, hogy a világ kísértései elsodorjanak. Légy óvatos. Légy bölcs. Kerüld a világi dolgokon csüngő személyek társaságát. A legapróbb cselekedetedbe is tedd bele egész szíved, elméd, értelmed és lelked. Mindig hittel és elszántan cselekedj. Hozz határozott döntéseket és elszántan ragaszkodj az elhatározásaidhoz.”

December 21 – Soha ne ess kétségbe

„A cselekvést illetően szabad akaratod van. A Karmádat úgy alakítod, ahogy neked tetszik. Belőled is válhat Jógí vagy Dnyáni (bölcs), ha helyesen gondolkodsz és cselekszel. Az ember nem tehetetlen lény. Szabad akarattal rendelkezik. Ezért emelkedj felül a körülményeken. Gyűjts bátorságot. Légy célratörő. Soha ne ess kétségbe. El fogod érni a sikert. Semmi nincs, amit az ember ne tudna elérni, ha megfelelő erőfeszítéseket tesz.

Ébredj fel most! Nyisd ki a szemed. Váljék belőled erényes ember. Vigyél véghez jó tetteket. Énekeld Hari (vagy Isten más) nevét. Folyamatos Szatszangában (spirituális kapcsolat) élj. Minden rossz szokásod megsemmisül. Tisztítsd meg magad. Koncentrálj. Meditálj. El fogod érni célodat.”

December 22 – Amit gondolsz, azzá válsz

„Amit az ember gondol, azzá válik” – így szól a természet egyik legnagyszerűbb törvénye. Gondold magadról, hogy tiszta vagy, és tisztává válsz. Gondold magadról, hogy ember vagy, és emberré válsz. Gondold magadról, hogy Brahman vagy, és Brahmanná válsz. Te legyél a megtestesült jó természet. Tegyél mindig jót. Szolgálj. Szeress. Adj. Fogadj Brahmacsarját és Maunát. Uralkodj a haragodon. Tégy másokat boldoggá. Élj mások szolgálatáért. Csak így lehetsz boldog.”

December 23 – A világ a tested

„A tettek Szanszkárákat, vagyis benyomásokat vagy rejtett erőket teremtenek. A benyomások az ismétlés által összegyűlnek, és hajlamok formálódnak belőlük. A hajlamokból lesznek később a rossz szokások, és ezekből épül fel a személyiség. Az ember személyisége nem más, mint hajlamainak az összegződése. A személyiség hozza létre az Akaratot. Vagyis, ha a személyiség tiszta és erős, akkor az Akarat is tiszta és erős lesz, és megfordítva.

Ezért vesd el azonnal a jó szokások magvait, amik fokozatosan növekedni kezdenek. Addig-addig növekednek, amíg teret nem nyernek maguknak a testben és az elmében, és diadalmas sikert nem aratnak. A régi elferdült szokások semmivé válnak. Érezd, hogy az egész világ az otthonod vagy a tested. Érezd, hogy Isten lakozik a Föld minden teremtményében. „Ísávaszjamidam szarvam.” Így eléred a Legfelsőbbet.”

December 24 – A világ egy nagyszerű iskola

„Ez a világ egy nagyszerű iskola. A te fejlődésedet szolgálja. Viselkedj bölcsen. Élj a Jóga szellemében. Minden adódó alkalmat használj ki a lehető legnagyobb mértékben. A rossz nem létezik. Képességeid és akaraterőd kifejlődnek. Alkalmassá válsz, hogy befogadd az Isteni Fényt, Tudást, Tisztaságot, Békét és Spirituális erőt.

Mosolyogj a virágokkal és a zöld fűvel. Rázz kezet a bokrokkal, cserjékkel és gallyakkal. Ápolj jó kapcsolatot a szomszédaiddal, kutyákkal, macskákkal, tehenekkel, emberekkel, fákkal, vagyis a természet minden teremtményével. Tökéletes és gazdag életed lesz.

Nyisd ki a szemedet most! Ébredj fel hosszú szendergésedből és mély lomhaságodból. Találd meg elveszett isteniségedet. Te Isten vagy. Te Átmán vagy. Ismerd fel ezt, és légy szabad!”

Áldott ünnepeket kívánunk!

Az idézetek a Sivánanda Jógaközpontban kapható „Fény, erő, bölcsesség” spirálozott jógagyakorlói segédanyagból származnak, keresd a helyszínen.

Hasonló tanításokat ide kattintva olvashatsz.

***

VÁRUNK SZERETETTEL AZ ÉV MINDEN NAPJÁN A NEKED VALÓ JÓGÁVAL

„A Jóga gyakorlásával megnő az energiád, az életerőd, az élethosszod és az egészséged szintje.” – Szvámí Sivánanda

„Bárki jógázhat, nem számít, mennyi idős, milyen vallású, milyenek az anyagi és egyéb körülményei. Fiatal vagy öreg, beteg vagy egészséges – mindenkinek hasznára válhat ez az évezredes tudomány.”  – Szvámí Visnu-dévánanda

Látogass el a FACEBOOK oldalunkra is, ahol folyamatos friss híreket és tanításokat olvashatsz a jógával kapcsolatban.