Barion Pixel

SIVÁNANDA JÓGAKÖZÖSSÉGI PORTÁL ÉS A SPIRITUART JÓGA ALAPÍTVÁNY
1028 Budapest, Szegfű utca 2. | +36 1 397 5258 | +36 30 689 9284 | joga@sivananda.hu
Számlaszámunk: 16200106-11604543      Adószámunk: 18079492-1-41

Fiatalemberként Szvámi Visnu-dévánanda kimagasló tehetséget mutatott a jóga ászanák (testhelyzetek) és pránájáma (légzőgyakorlatok) gyakorlásában. Elképesztő módon fejlődött; még a legnehezebb gyakorlatokat is könnyedén megtanulta. Testének rugalmasságát még az is nehezen hitte el, aki a saját szemével látta. Szvámi Visnu nem evett sokat; még kevesebbet aludt, és már-már csoda számba menő képességeit az önfegyelemnek, legfőképpen a pránájáma gyakorlásának tulajdonította. Alább részleteket olvashatunk a hatha jógáról tartott előadásaiból, melyeket egyik ásram-társa, Szvámí Vénkatésánanda örökített meg.

A hatha jóga

rádzsa jógában a gyakorlás főként belül zajlik, mint pl. az elmehullámok lecsendesítése. Mantra jógában a legfontosabb a dzsapa (mantraismétlés) és az áhítat. A laja jógában a tanítvány kizár minden külső hangot, csak a szívhangra (anáhata náda) figyel, és elméje ebben oldódik fel. A hatha jóga lehetővé teszi az alvó kundaliní sakti (kígyó erő) felébresztését az ászanák és pránájáma gyakorlása által. Amikor ez az energia, amely alvó állapotban található a gerinc tövénél elhelyezkedő múladhára csakrában, eléri a fejtetőn lévő szahaszrára lótusz-csakrát, a jógi is eléri a tökéletességet, és szert tesz az ÉN ismeretére (átma dnyána). A külső szemlélő számára a hatha jóga nem több fizikai testedzésnél. Manapság sokan csak azért végzik az ászanákat és a pránájámát, hogy egészségüket megőrizzék, vagy kisebb-nagyobb testi bajaikon javítsanak. Nem kétséges: a hatha jóga lehetővé teszi, hogy egészségünket karbantartsuk vele. S ebből a szempontból a hatha jóga hatékonyabb bármely gyógyszernél, mert lehetővé teszi, hogy a bennünk rejlő kiapadhatatlan energiaforrásból táplálkozzunk.

hatha jóga célja a kundaliní energia felébresztése, amely alvó állapotban nyugszik a gerinc tövénél található múladhára csakrában, és a kundaliní felemelése a fejtetőn lévő szahaszrára csakrába. E cél elérésére a hatha jóga írások különböző ászanákatmudrákat, bandhákat és pránájámákat adnak meg. Amikor a kundaliní eléri a szahaszrára csakrát, az istennő egyesül az úrral; a tanítvány megtapasztalja a kozmikus tudat állapotát, és megszabadul a szanszára, a születés és halál körforgásából.

Mivel a hatha jóga gyakorlatok az emberi testre, a lélegzetre és az energiacsatornákra irányulnak, gyakorlója – kísérő jelenségként – valóban tökéletes egészségre és kimagasló szellemi képességekre tesz szert.

hatha jóga valójában egy spirituális gyakorlás, mely egyenértékű a legmagasabb szintű védikus meditációval, az úr iránti odaadás legmagasabb formájával vagy az önzetlen szolgálat (karma jóga) legodaadóbb gyakorlásával. Ez a leglényegesebb dolog, amire mindig emlékeznünk kell.

hatha jóga az elme feletti uralom megszerzésének legtudományosabb módszere. Az elme vibráló tevékenységét a pránán keresztül fejti ki, amely a test különböző szervein keresztül elfolyik. A hatha jóga megtanít uralni a pránát, s így automatikusan az elme felett is uralmat szerzünk. Az érzékszerveket és a cselekvés szerveit is a prána működteti, ezek működését is uralhatjuk a pránájáma segítségével. Így tehát az ászanák és pránájáma gyakorlásával könnyedén uralmat szerzünk a testünk és elménk felett. Gyakorold tehát a hatha jógát! Nagyon rövid időn belül éreztetni fogja a jótékony hatását. Élvezheted elméd csendjét és egy olyanfajta belső boldogságot, amelyet semmilyen külső tárgy nem adhat meg. Képes leszel uralkodni érzelmeiden. A testi vágy, harag, féltékenység és hasonló alantas érzelmek semmivé lesznek. Akaraterőd megnövekszik. Olyan emberré válsz, akit mindenki szeret, csodál és tisztel.

 

A JÓGA GYAKORLÁSA

Gurudév Sivánanda nem győzte hangsúlyozni, hogy a hatha jógának minden tanítvány gyakorlásában fontos helyet kell elfoglalnia. Sokan elhagyhatónak tartják az ászanákat és a pránájámát, mint pusztán fizikai gyakorlatokat, amelyek szükségtelenek a jógában való fejlődéshez, sőt, inkább csak hátráltatnak. Aki így gondolkodik, annak még nem sikerült megértenie a fizikai és szellemi közötti fontos összefüggéseket.

Mindnyájan tudjuk, hogy a védánta tanítása szerint a Lelket öt réteg (kósa) öleli körbe: annamaja (étel), pránámaja (energia), manómaja (mentális-érzelmi), vidnyamaja (értelmi) és ánandamaja (boldogság) kósa – rétegMindegyik réteg áthatol a másikon. Az annamaja fizikai természetű, a pránámaja ennél finomabb szerkezetű, a manómaja pedig még éteribb. Láthatatlanul ugyan, de a pránámaja réteg áthatja az annamaja réteget. A fizikai test minden sejtje a pránától vibrál. Összesen 72 000 nádí létezik a testben, olyan pránikus-elektromos vezetékek, amelyek a pránikus energiát a test sejtjeihez juttatják. Próbáljuk meg elképzelni tehát, hogy ha el is felejtjük a fizikai testünket, mindjárt itt van bennünk ennek a teljes „leképezése”, az elektromos-pránikus test formájában. Ugyanez a helyzet a manómaja réteggel, amely szintén áthatja a pránámaja réteget.

Ezek után nem nehéz azt sem megérteni, hogy az olyan fizikai gyakorlatokkal, mint az ászanák és a lélegzet szabályozása, hogyan lehet elérni elménk és személyiségünk finomabb aspektusainak a szükséges belső átalakulását. Az ászanák automatikusan edzik az energiatest nádíjait. A pránájáma közvetlen befolyást gyakorol a nádíkra, és serkenti a prána ritmikus, erőteljes lüktetését az összes energiacsatornában.

Csak ezután válik alkalmassá a tanítvány a belső elmélyülésre, az érzékek visszavonása, a koncentráció és meditáció gyakorlására, melyek a tudatfeletti lét, a szamádhi állapotába juttatják őt. Amikor a nádík szennyezettek, itt-ott eltömődnek, amíg a prána egyenetlenül vibrál bennük, addig az elme tunya (tamasztikus) vagy nyughatatlan (radzsasztikus) lesz.

Minél több időt és figyelmet szentel a tanítvány az előkészítő gyakorlatoknak, annál hamarabb és biztosabban tesz szert különleges képességekre (sziddhi) jógagyakorlásának magasabb szintjein. Éppen ezért a legnagyobb figyelmet a jamákra és nijámákra kell fordítanunk. Ezekkel alapozzuk meg az egész jóga-vár felépítését. Ezek képezik a rádzsa jóga első két lépcsőjét. Ha valaki megállapodott a jamákban (nem ártás, igazmondás, erkölcsösség, nem lopás, ajándékok nem elfogadása) és a nijámák gyakorlásában (tisztaság, elégedettség, önmegtartóztatás, az írások tanulmányozása, az Úr imádása), ekkor és csakis ekkor válik lehetővé, hogy bármilyen fejlődésre szert tegyen a jógában. Ezután következik az ászana és pránájáma, mint a rádzsa jóga nyolc lépcsőjének harmadik és negyedik lépcsője.

 

Ezek külső gyakorlatok, de mindnyájunk számára világos, milyen mérhetetlen nagy befolyást gyakorolnak az ember belső személyiségére. Ezt követi a pratjáhara teljességgel befelé irányuló gyakorlata, azaz az érzékek visszavonása a külvilág tárgyairól. A tanítvány halott a világ számára; ám a saját bensőjében nagyon is él! Ezután jön a dhárana (koncentráció): elméjét befelé irányítja, és az Úrra, az Önvalóra szegezi. A dhjána (meditáció) természetesen következik az előző gyakorlatból, és kitartó, folyamatos gyakorlása automatikusan vezet el a szamádhi állapotába.

Még ezen magas szintű, befelé irányuló jóga gyakorlatok során is a hatha jógik úgy tartják, hogy a pránájáma hosszas gyakorlásának köszönhetően a prána belép a szusumnába, s ekkor következik be a pratjáhara, s ezen állapot állandósulása vezet a dhárana, dhjána és szamádhi magasabb szintjeire. A prána, amely belépett a szusumnába, és onnan nem tud kifelé áramolni, nem marad mozdulatlan, hanem gyorsan felfelé mozog, magával víve a kundalinít, mely csakráról csakrára halad, míg eléri a Sivával való egyesülést a szahaszrárában, s ekkor tapasztalja meg a jógi a szamádhi állapotának üdvösségét.

S ez a hatha jóga végső célja. Az ászanák és pránájáma gyakorlásával a szamádhi üdvösséges állapota a végső cél. Soha ne felejtsük el! Lényegében spirituális gyakorlatokról van szó. Az, hogy közben helyreállítják a fizikai és mentális egészségünket, hogy segítenek megelőzni és gyógyítani a betegségeket, legyőzni a gyengeséget, tunyaságot, ragyogó testet biztosítanak, és megerősítik az egész szervezetünket, mindez csupán a jóga rendszerének mellékes dicsősége, de ezen gyakorlatok célja sokkal magasabb rendű.

 

HOGYAN HASZNÁLJUK KI A PRÁNÁJÁMA ÖSSZES ELŐNYÉT?

Az ászanák és a pránájáma a jóga gyakorlás részei. Spirituális jó hatásaikat csakis akkor tudják kifejteni, ha a jamákra és nijamákra, vagyis egy erős személyiségre alapozódnak; s ha kiegészítésül megfelelő étrend és tiszta, szattvikus életmód kíséri őket. Ezek nélkül megmaradnak pusztán fizikai gyakorlatoknak; természetesen így is jó egészségnek örvendhetünk, megelőzhetjük a betegségeket. De mi haszna az egészségnek és életerőnek, ha az elménk belül rothad, és rossz szokásaink beették magukat lényünk legmélyébe?

Itt szeretném újra hangsúlyozni, hogy az ászanák és a pránájáma segítségével a pránát megőrizhetjük, a felvett mennyiségét növelhetjük és áramlását a szervezetben kiegyensúlyozhatjuk. Amint a tamasz és a radzsasz fokozatosan eltűnik, egyre inkább a szattva kerül túlsúlyba személyiségünkben. Ezt a folyamatot tovább segíthetjük azzal, ha szattvikus étrendet követünk, és szattvikus módon élünk. Ne igyál semmi olyat, ami felkorbácsolja az idegeidet. Ha ezt megfogadod, elmédben csodás változások mennek végbe! Egy mindig nyugodt, békés, boldog emberré válsz.

Való igaz, hogy az ászanák és a pránájáma gyakorlása szattvikus étrenddel kísérve elősegíti az elme megtisztulását, megszabadít tisztátalan gondolatainktól, vágyainktól és elősegíti a tiszta, emelkedett gondolatok létrejöttét, segít magasabb rendű törekvéseinkben. De ha ezt el is érjük, folyamatos erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy ez így is maradjon. Hogyan tölthetnénk meg egy edényt, akár több millió liter vizet is beleöntve, ha egyszer egy nagy lyuk tátong rajta?

brahmacsarja (önmegtartóztatás) ezért egy igen fontos tényező. Ez a rádzsa jóga első öt alapelvének egyik pontja. Manapság az emberek hajlamosak a különféle betegségekre, nincs állóképességük csupán azért, mert fiatalkorukban nem tanulták meg gyakorolni a brahmacsarját. Ha még akkor kezdjük el gyakorolni, amíg fiatalok és egészségtől sugárzóak vagyunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez így is marad. Egész életünkben fiatalosak és egészségtől sugárzóak maradunk. Ez egy óriási szolgálat, amelyet a saját népünknek, és az egész emberiségnek tehetünk: mivel emeljük mindkettő dicsőségét.

Az ászanák és a pránájáma megtisztítják a pránajama réteget, amely mintegy közvetítő réteg a fizikai test és az elme között. Így tehát nem nehéz megérteni, hogy ha szeretnénk a maximális jó hatást elérni ezek gyakorlásából, akkor egyrészt törekednünk kell elménk tisztaságára, másrészt tiszta életet kell élnünk ahhoz, hogy a test is képes legyen befogadni és hasznosítani a megnövekedett mennyiségű pránát. A jutalom busás lesz, bőven megéri azt a kis önfegyelmezést, amely ennek eléréséhez vezet.

 

DICSŐSÉGES NAPÜDVÖZLET

A svájci szanatóriumokban az orvosok azt javasolják betegeiknek, hogy kora reggel a nap felé fordulva végezzenek el néhány könnyű tornagyakorlatot. Fantasztikus, majdnem csodával határos eredményekről számolnak be ennek köszönhetően. Kell-e bizonygatni, hogy a szúrja namaszkár (napüdvözlet) gyakorlása reggel, a nap felé fordulva, a lehető legjótékonyabb hatásokkal bír?

szúrja namaszkárt őseink hagyták ránk. A napfelkeltekor végzett imádságba nagyon okosan beleszőtték a légzőgyakorlatokat. Az írásokban megadott napi tevékenységek minden egyes része a javunkat szolgálja, azt, hogy egészséges, lélekben erős emberekké váljunk, akik egészséges testnek és elmének örvendenek.

A napüdvözlet ötvözi magában a jóga ászanákatpránájámát és a dinamikus testmozgást, a napfürdőzést és a napi imádságot. A napba nézés majdnem minden szembetegségre gyógyír, de egész biztosan megelőző gyógymód. Nem lehetünk elég hálásak az ősi idők bölcseinek, amiért feltalálták ezt a nagyszerű gyakorlatsort, amely egyszerre teszi lehetővé, hogy fürödjünk a nap éltető sugarában, magunkba szívjuk a friss, reggeli levegőt, és ezzel egy időben elménket spirituális magasságokba emeljük, hogy bennünk is felragyoghassanak a spirituális bölcsesség sugarai.

 

JÓ TANÁCSOK A PRÁNÁJÁMA GYAKORLÁSÁHOZ

Minden tanítványnak, aki magas szinten szeretné gyakorolni a pránájámat, be kell tartania bizonyos szabályokat ahhoz, hogy képes legyen uralma alatt tartani ezt a rendkívüli erejű életenergiát. Az egyik legalapvetőbb követelmény a szattvikus (tiszta) étrend. A pránájáma csakis akkor hozza meg dicsőséges gyümölcsét, ha a tanítvány tápláló, tiszta ételeket vesz magához.

Az évszakok tekintetében a pránájáma gyakorlását ne nyáron vagy télen kezdjük el. A legalkalmasabb erre a tavasz és az ősz, amikor a hőmérséklet kellemes. Kezdjük a gyakorlást vagy a szeptembertől novemberig, vagy a februártól áprilisig terjedő időszakban.

pránájáma gyakorlására bármely csendes, hűvös, nyugalmas hely alkalmas lehet, lehetőleg tiszta, felemelő környezetben. Egy szent folyó partja, egy közeli templom vagy szentély szomszédsága, a tengerpart vagy egy kis tisztás igen alkalmas helyek a pránájáma gyakorlására. Olyan helyet keressünk, ahol biztosan nem fognak megzavarni sem emberek, sem állatok, sem rovarok; s a hely ne legyen huzatos, de fülledt sem.

Egy ilyen helyen üljünk padmá- (lótusz-) vagy sziddhászanába (beteljesülés póz) lehetőleg kusa fűből, őzbőrből vagy textilből elkészített ülőhelyünkön. Meg kell értenünk, hogy a prána egy olyan rendkívül finom szerkezetű elem, amely áthatja a légkört, s amely belép szervezetünkbe a megevett étellel, a megivott vízzel, de legelsősorban a belélegzett levegővel. A prána nem maga a levegő, hanem a levegőben található láthatatlan éltető elem. A pránájáma gyakorlása során megpróbálunk uralmat szerezni e láthatatlan energia felett. Ez másképp nem lehetséges, csakis Isten és a Guru kegyéből. Ezért amint leülsz a pránájámához, először mondj el néhány imát. Imádkozz a spirituális megvilágosodásért. Nyugtasd le elmédet. Kezdd el gyakorolni a pránájámát.

Nagyon hamar érzékelni fogod, milyen szoros kapcsolatban áll egymással a lélegzet és a prána. Amikor elméd megtisztult, amikor emelkedett, fennkölt gondolataid vannak, a lélegzet áramlása alig érzékelhető. Amikor elméd felkorbácsolódik, a lélegzet is zavarossá, hevessé, zihálóvá válik. Először tehát törekedj elméd tisztaságára. Gyakorold a jamákat és a nijamákat. Gondolataid, szavaid és tetteid legyenek becsületesek, tiszták. Ha így van, akkor a pránájáma először a meditációhoz, majd a szamádhihoz vezet.

Az első néhány hónapban csak az anulóma vilómát gyakorold. Lélegezz be a bal orrlyukon, és ki a jobbon; majd lélegezz be a jobban, és a ki a balon. Ezt úgy hívják nádi-suddhi (a pszichikai csatornák megtisztítása). Amikor a légzés egyenletessé, ritmikussá és nyugodttá válik, elkezdheted gyakorolni a kumbhakát, a légzésvisszatartást. Ha már ez is tökéletesen megy, akkor kezdd el 1:4:2 arányban végezni, vagyis a belégzés legyen 1 egység, a visszatartás 4 egység, a kilégzés pedig 2 egység.

 

MUDRÁK ÉS BANDHÁK CÉLJA

Amit az ászanák és a pranayama megkezdenek, a múdrák és bandhák kiteljesítik. Az ászanák megszilárdítják a testet, és felkészítik apránájáma zökkenőmentes gyakorlására. A pránájámaval a tanítvány megkíséreli egyesíteni a pránát az apánával. A múdrák lezárják, megpecsételik ezt az egységet, hogy azt semmi ne törhesse meg. A bandhák megkötik ezt a csodás állapotot. Amikor a prána és az apána ily módon összekapcsolódik, az ember bensőjében egy igen erőteljes és titokzatos spirituális energiaáram képződik, mely szavakkal le nem írható, ezért mindenkinek személyesen kell megtapasztalnia. Ez az energiaáram áthatol a szusumná csatorna bejáratán. Létre jön a pratjahara (érzékek visszavonása). Ekkor felébred a kundalini sakti, s amint csakráról csakrára halad felfelé, a szádhaka (tanítvány) sorban megtapasztalja a dharana (koncentráció), dhjana (meditáció) és a szamádhi (tudatfeletti lét) állapotát.

 

A JÓGA KRIJÁK

Míg a jóga ászanákat és az egyszerűbb légzőgyakorlatokat mindenki végezheti különösebb felkészültség nélkül, addig a a pránájáma magas szintű gyakorlásának megkezdése előtt javasolt azokat a tisztításokat elvégezni, melyeket a jógában krijáknak hívnak.

kriják a belső szervek megtisztítását célozzák, amit magunk is jól láthatunk, ha megnézzük a bemutatásukat. A néti az orrjáratokat tisztítja. A dhauti a tápcsatornát tisztítja egészen a gyomorig. A bhászti az belek alsó szakaszát tisztítja. A nauli lehetővé teszi az összes hasi zsiger tisztán tartását. A trátaka segít a koncentráció fejlesztésében és a szemben lévő energiacsatornák megtisztításában. A kapalabháti a koponyaüreget tisztítja.

 

AZ ÖREGKOR LEGYŐZÉSE

A jóga ászanák és a pránájáma segítségével legyőzhetjük az öregséget. A sirsászana (fejenállás) biztosítja a tökéletes látást, hallást és agyműködést; még a hajnövekedést is serkenti az ászanák e királya.

Segít a brahmacsarja (önmegtartóztatás) gyakorlásában, melynek eredménye ragyogó külső, és ragyogó tekintet – az évek múlása sem hoz leépülést és betegséget. Gerincünk rugalmas és egészséges marad, ha rendszeresen végezzük a pascsimóttanászanát (ülésből előrehajlás), halászanát (ekeállás) és ardha matszéndrászanát (fél-gerinccsavaró gyakorlat). Emésztésünk tökéletes, fogaink erősek, egészségesek maradnak. Hihetetlen belső erőre teszünk szert, és nyolcvanévesen gyorsabban és mélyebben tudunk gondolkodni, mint bármelyik tizenéves.

Ám nagy hiba lenne a jóga gyümölcseit pusztán a betegségek és az öregedés jeleinek legyőzésére korlátozni. Soha de soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ászanák és a pránájáma pusztán lépcsőfokok, melyek elvezetnek a végső célhoz – az Isten-megvalósításhoz.

 

AZ ÁSZANÁK GYÓGYÍTÓ HATÁSAI

A mai modern ember élete során folyamatosan pazarolja az életenergiát. Az evés, ivás, munka, beszéd – mind energiát vesz el tőlünk. A brahmacsarja figyelmen kívül hagyása szintén az életenergia pazarlását jelenti. Az életenergiát tartalmazó belső akkumulátorunkat azonban mindig újratölthetjük az ászanákpránájáma és meditáció rendszeres gyakorlásával. Az ászanák gyakorlása közben bizonyos mértékig szabályozzuk a légzésünket is. A pránájáma maga a teljes légzésszabályozás. A meditáció segít kapcsolatba kerülni az erő és élet legfőbb forrásával. Ezért mindenkinek rendszeresen kellene gyakorolnia, és rendszeresen újratöltenie az akkumulátorát. Így jó egészségnek és hosszú életnek örvendhetünk.

Aki még soha nem gyakorolta a koncentrációt és a meditációt, el sem tudja képzelni, micsoda fontos dologtól fosztja meg magát. Ha akár csak egyetlen alkalommal megízleljük a meditáció örömét, utána megértjük, hogy minden meditáció nélkül eltöltött nap egy pazarlás. Képesek leszünk minden nap a bennünk lakozó csodás isteni erőt, az elménket beragyogó isteni tudatosságot kiáramoltatni, hogy a múlandó tárgyakat helyes megvilágításba helyezze. A világi tárgyaktól kapott összes boldogság együttvéve sem hasonlítható össze azzal a boldogsággal, mely e tudat ajándéka! Ennek ellenére az illúzió elhiteti velünk, hogy a külső tárgyakból ered a boldogság. Ezért a tudat és életerő elpazarlása akadálytalanul folytatódik. Azt hisszük, természetes a különféle gondolatokkal játszadozni, hogy majd ezt vagy azt tesszük, és haszontalan dolgokra pazarolni a mentális energiát.

Egy nap – ha egyszer majd képes leszel kizárni minden gondolatot, ha az elme sugarait képes leszel befelé irányítani, ha képes leszel Önvalód csendjében megpihenni, akkor majd felfedezed, hogy az erőnek és boldogságnak micsoda kiapadhatatlan forrása rejlik benned. S ezután majd szeretnél mindig újra és újra kapcsolatba kerülni ezzel a forrással. S ezután majd arra is rájössz, hogy minden pillanat, melyben ez az értékes tudat kifelé áramlik, fájdalmas pazarlás.

Egyáltalán nem könnyű koncentrálni; időtlen idők óta ahhoz van szokva az ember, hogy az elméjét a külvilág tárgyain engedi kalandozni. Rendszeres, hosszan tartó gyakorlásra van szükség. Elengedhetetlen a szenvedélytelenség, mely a helyes megkülönböztetésből születik. Az ászanák és a pránájáma segítenek ennek kifejlesztésében.

Koncentráld elmédet brahmamuhurta idején (reggel 4 és 6 óra között). A világ ilyenkor nyugalomban van; könnyebben tudod elméd sugarait befelé, az Önvalóra irányítani. Ülj padmászanában (lótuszülés) vagy sziddhászanában (tökéletes ülésmód) egy csendes helyen. Imádkozz az Úrhoz és tanítómesteredhez, hogy a kegyükben részesítsenek. Végezz dzsapát (mantraismétlés); ez az egyetlen módszer, amelyre biztosan támaszkodhatsz, amikor a koncentráció birodalmába készülsz belépni. Légzésed kisvártatva lassú és egyenletes lesz. A dzsapát nagyszerűen összhangba lehet hozni a légzéssel. Amikor a lélegzet elcsendesedik, amikor a gondolatok kihunynak, felragyog benned az Úr neve tündöklőn, megtelve élettel. Ennek és csakis ennek leszel tudatában. Folytasd a dzsapát, amíg elméd tökéletesen koncentrált állapotba nem kerül. Csüngj az Úr lótuszlábain. Ha negatív gondolatok képződnek az elmédben, hagyd figyelmen kívül őket; ne azonosulj, és ne is harcolj velük. Maguktól elhalnak. A koncentráció ezután meditációvá mélyül, s ekkor megérzed magad az isteniséget, teljes dicsőségében. Ezt követi majd a szamádhi (tudaton túli állapot).

Szíved a mindennapok során is csak az isteni tudatot szomjazza majd. Szádhanád (spirituális gyakorlás) kezdeti szakaszában e folyamatot jótékonyan segítheted azzal, ha karma jógát (önzetlen szolgálat) végzel a megfelelő hozzáállással. Lásd az Urat mindenkiben. Szolgálj mindenkit. Szolgáld a betegeket, a szenvedőket, az elesetteket. A nevek és formák mögött lásd meg a mindenekben ott lakozó Legfelsőbbet. Ez felgyorsítja előrehaladásodat a koncentrációban és a meditációban; és segít, hogy képes legyél mindenkiben Istent látni. Megtapasztalod, hogy a szolgálat és a megvalósítás az ugyanannak a madárnak a két szárnya, mely nem más, mint az Önvaló megismerése.

HATHA JÓGA KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

K: Mindenképpen szükséges-e gyakorolni az ászanákat és a pránájámat, ha valaki szeretné elérni az Isteni Tudatosságot?

V: Az ászanák és a pránájáma gyakorlása nem végcél. Olyan lépcsőfokok, melyek felfelé segítik a tanítványt a spirituális létrán, és segítenek megszüntetni a fizikai test és az elme tamaszikus és radzsaszikus tendenciáit. A testet könnyűvé teszik, és megszüntetik a fizikai és mentális betegségeket, így a tanítvány képes lesz hosszabb ideig egyhelyben ülni a meditációban minden nehézség nélkül. A pránájáma gyakorlásától a nádík (energiacsatornák) megtisztulnak, és az elme koncentráltsága igen magas szintet ér el. Amikor a nádík megtisztultak, a prána a központi energiacsatornában (szushumna nádí) áramlik Ekkor az elmeműködés felfüggesztődik, és az érzékek is uralmunk alá kerülnek. Amikor az elme és annak hullámai lecsendesednek, az elme-tó tükrében tisztán láthatóvá válik valós isteni természetünk. A pránájáma önmagában nem elég, hacsak a tanítvány nem kombinálja önzetlen szolgálattal és az Úr odaadó imádásával, melyek megtisztítják az elméjét.

K: Javasolt-e megfelelő felügyelet nélkül végezni az ászanákat és a pránájámat?

V: Kezdetben néhány egyszerűbb ászanát könyvből is meg lehet tanulni. Még egy kisgyerek is képes gyakorolni őket, minden nehézség nélkül. Az egyszerűbb ászanák, mint pl. a szarvangászana (gyertyaállás) és a matszjászana (halállás) mindenki számára javasoltak, és oktatói segítség nélkül is gyakorolhatók. Az ászanákat egyébként is gyakoroljuk a mindennapi életben anélkül, hogy tudnánk róla, bár nem 100%-ig tökéletesen. Pl. amikor lehajolunk, hogy a szemetet felvegyük a földről, pádahasztászanát (állásból előrehajlást) végzünk. A bonyolultabb ászanák végzéséhez azonban elengedhetetlen egy képzett oktató irányítása. Néhány kör kapálabháti (fújtató légzés) és anulóma vilóma (váltott orrlyukú légzés) sokat segít az ászana gyakorlás megkezdése előtt.

K: Szabad-e az ászanák mellett más testedzési módot is gyakorolni?

V: Ha naponta több mint egy órát gyakorlod az ászanákat, akkor nem javasolt más testedzési móddal kombinálni őket. Esetleg sétálj mellette, vagy fuss egy kicsit. Ha mégis szeretnél valamilyen erőteljesebb mozgást végezni, akkor az ászanákat reggel, a másik sportot pedig este végezd, de mindenképpen teljen el legalább két óra a kétfajta gyakorlás között. De az ászanák gyakorlása önmagában elég a tökéletes közérzethez, ezért nem látom szükségesnek, hogy az energiáidat valamilyen erőteljes mozgásra fecséreld.

K: Mivel érhetném el, hogy ne aludjak olyan sokat?

V: Az ászanák és pránájáma rendszeres gyakorlása megszünteti a fizikai test és az elme tamaszikus minőségét. A túl sok alvás a tamasz (tunyaság, lustaság) eredménye, mely túlteng egyes személyekben. Az ászanák gyakorlása megszünteti a test tamaszikus mivoltát, a pránájáma pedig az elme tamaszikus és radzsaszikus voltát. A helyes táplálkozás szintén sokat segít a lustaság legyőzésében. Este már csak könnyű ételt fogyassz, és lehetőleg korán, hogy az étel megemésztődjön még lefekvés előtt. Az emberek általában 8 órát alszanak, amiből jó, ha egy óra a pihentető alvás. Valójában ettől az egyetlen órától érzik magukat kipihentnek, a másik 7 óra csupán az ágyban elpazarolt idő. Meg kell tanulnod ellazítani az izmaidat és idegeidet ahhoz, hogy mélyen tudj aludni, s ekkor az alvással töltött órák száma magától lecsökken.

K: Muszáj vegetáriánusnak lenni? Van-e valamilyen káros hatása, ha az ember az ászanák gyakorlása mellett nem vegetáriánus?

V: Az ászanák gyakorlásának célja a szattvikus (tiszta) tulajdonságok fejlesztése. A rendszeres gyakorlás által a tamaszikus és radzsaszikus tulajdonságok megszűnnek, az elme pedig megtisztul. Az ászana gyakorlás szattvikus tulajdonságainkat fejleszti, a húsevés pedig a tamaszikus és radzsaszikus tulajdonságainkat. Az ember tehát nem élvezheti teljes mértékben az ászanák jótékony hatását, ha nem követ egy tiszta étrendet.

Ha az ember olykor-olykor nem megfelelő táplálékot vesz magához, abból még nem származik nagy baj. De a rendszeres húsfogyasztás nem kívánatos eredményekkel jár. És akkor ne az ászanákat és a pránájámát hibáztasd. Még aki nem jógázik, annak sem szabadna tisztátalan étrendet követnie, mert ez károsan szennyezi az egész szervezetet. Ahhoz, hogy testileg-lelkileg jól érezzük magunkat, szükséges a vegetáriánus étrend.

Hasonló tanításokat ide kattinta olvashatsz.

***

VÁRUNK SZERETETTEL AZ ÉV MINDEN NAPJÁN A NEKED VALÓ JÓGÁVAL

„A Jóga gyakorlásával megnő az energiád, az életerőd, az élethosszod és az egészséged szintje.” – Szvámí Sivánanda

„Bárki jógázhat, nem számít, mennyi idős, milyen vallású, milyenek az anyagi és egyéb körülményei. Fiatal vagy öreg, beteg vagy egészséges – mindenkinek hasznára válhat ez az évezredes tudomány.”  – Szvámí Visnu-dévánanda

Látogass el a FACEBOOK oldalunkra is, ahol folyamatos friss híreket és tanításokat olvashatsz a jógával kapcsolatban.